Redis Cluster

Redis cluster เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การแคช การรับส่งข้อความ และงานอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้ redis มีความสามารถในการปรับขนาดและมีความเร็วสูง ซึ่งโซลูชันนี้จะต้องจัดเตรียมคลัสเตอร์ 3 เซิร์ฟเวอร์สำหรับการแชร์ข้อมูล ความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพสูงโดยการจำลองโหนดหลักไปยังโหนดรอง หากเซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์รองจะแทนที่อัตโนมัติ

รูปแบบการเชื่อมต่อ Redis Cluster

คลัสเตอร์สามารถปรับขนาดเพิ่ม/ลด ได้อัตโนมัติหรือตั้งค่าด้วยตนเอง การปรับขนาดแต่ละครั้งจะดำเนินการโดยโหนดคู่ – 1 โหนดหลักและ 1 โหนดรอง

ขั้นตอนการติดตั้ง Redis Cluster

1. เข้าสู่ระบบ Ruk-Com Cloud

2. ในหน้าแดชบอร์ดคลิกปุ่ม Marketplace

3. พิมพ์ Redis Cluster ในช่องค้นหาและคลิก Install

  • Nodes count – จำนวนขั้นต่ำ 6 โหนด (3 โหนดหลักและ 3 โหนดรอง) จากนั้นจำนวนโหนดเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้น 2 (1 โหนดหลักและ 1 โหนดรอง)
  • Enable Horizontal Auto-Scaling – คลัสเตอร์จะถูกปรับขนาดแนวนอนอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับการปรับขนาดทริกเกอร์ที่ตั้งค่าไว้
  • Environment – ชื่อ environment
  • Display Name – ชื่อ alias
  • Region – เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

เมื่อ Redis Cluster ของคุณ deploy สำเร็จป๊อปอัพนี้จะปรากฏขึ้น

แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถคลิกลิงก์ Admin panel URL และเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรับรอง Username และ Password เพียงเท่านี้คุณก็สามารถกำหนดค่าและปรับแต่งตามที่คุณต้องการได้