Cluster Access Levels

Platform-as-a-Service Cluster ของ Ruk-Com Cloud มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง เช่น นักพัฒนาหรือ SMBs, องค์กรบริษัทและผู้ให้บริการโฮสติ้ง ลูกค้าของ Ruk-Com Cloud แต่ประเภทมีวิธีการใช้แพลตฟอร์มและระดับการเข้าถึงคลัสเตอร์ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น Ruk-Com Cloud แบ่งระดับการเข้าถึงคลัสเตอร์เป็น 3 ประเภทได้แก่:

Ruk-Com Cloud ได้จัดเตรียมแผงควบคุมระบบ 2 แผงสำหรับการเข้าถึงคลัสเตอร์ได้แก่:

 1. Ruk-Com Cluster Panel (RCA) สำหรับผู้ดูแลระบบที่ให้บริการโฮสติ้งและองค์กรบริษัท
 2. Ruk-Com Dashboard สำหรับนักพัฒนา ซึ่งทำให้ระบบ Ruk-Com Cloud เหมาะสำหรับทีม DevOps เป็นอย่างมาก

Administrators

Administrators ผู้ดูแลระบบของแพลตฟอร์ม Ruk-Com Cloud คือแผนกดำเนินการที่ให้บริการโฮสติ้ง หรือแผนกไอทีขององค์กรบริษัท หลังจากการติดตั้งแพลตฟอร์มคุณจะกลายเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม โดยสามารถเริ่มจัดการประสิทธิภาพทั้งหมดเองได้ ผ่าน Ruk-Com Cluster Admin Panel โดยการกำหนดค่าหลักๆ เช่น โควต้า ค่าธรรมเนียม การปรับแต่ง และรองรับลักษณะอื่นๆที่ต้องการทั้งหมด

การดำเนินการของ Ruk-Com Cluster Admin Panel มีหลักๆทั้งหมด 4 อย่างดังนี้:

 • Installation (การติดตั้ง)
 • Launch (การเริ่มปฏิบัติการ)
 • Management (การจัดการและควบคุม)
 • Update (การปรับข้อมูลใหม่ๆ)
Ruk-Com Cloud มีการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ เอกสาร และเครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานข้างต้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

Developers or SMBs

ลูกค้าของ Ruk-Com Cloud สามารถสร้าง environment, deploy แอปพลิเคชันและดำเนินการทั้งหมดผ่านวงจรของแอปพลิเคชันอย่างประสบความสำเร็จ การจัดการ environment และแอปพลิเคชันผ่านแผงควบคุมสำหรับนักพัฒนา Ruk-Com Cloud Dashboard

การปฎิบัติการสำหรับ Developers หรือ SMBs ในแพลตฟอร์มของ Ruk-Com Cloud มีดังนี้:

 • สร้าง environment ที่เรียบง่ายและมีความซับซ้อน
 • deploy แอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆโดยไม่ต้องเปลี่ยน code
 • ปรับแต่งและตั้งค่าการติดตั้งระบบใหม่
 • ปรับขนาดของแอปพลิเคชันแบบ vertical และ horizontal
 • ทดสอบและแก้ไขแอปพลิเคชัน
 • จัดการระบบทั้งหมดภายในแอปพลิเคชัน
 • โคลนและแบ่งปัน environments
 • ระงับการใช้ชั่วคราวและเปิดใช้งาน environments
 • ประมวลผลสถิติและบันทึก
 • อัปเกรดและบัญชีกองทุนอื่นๆ

ในขณะที่นักพัฒนาทดลองลงทะเบียนใช้งาน Ruk-Com Cloud สามารถทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ โดยขั้นตอนการทำงานของวงจรแอปพลิเคชันแสดงในแผนภาพดังรูป:

เมื่อสิ้นสุดช่วงทดลอง Ruk-Com Cloud นักพัฒนาจะต้องพิจารณาว่าจะอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งานต่อหรือไม่ หากไม่อัปเกรดบัญชีจะถูกทำลาย

การติดตั้งสำหรับองค์กรจะไม่มีช่วงทดลองใช้งาน แต่นักพัฒนาสามารถใช้ private cloud มาจัดการ environments ของแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองผ่าน Ruk-Com Cloud Dashboard เพื่อช่วยเหลือการกำหนดค่าต่างๆรวมไปถึงการติดตั้งในแต่ละส่วน

End Users

ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ของ Ruk-Com Cloud โดยอ้อมผ่านการใช้แอปพลิเคชันที่นักพัฒนาหรือองค์กรได้ deploy environments ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอการใช้งาน คำขอทั้งหมดจะถูกส่งไปยังชื่อโดเมนของแอปพลิเคชันที่เหมาะสมและประมวลผลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี

Ruk-Com Cloud ใช้ resolvers หลายตัวเพื่อรองรับคำขอจากผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีการเข้าใช้งานหลายจุดสำหรับ environments ที่ใช้ในเวลาเดียวกัน

หากเชื่อมต่อ Public IP ผ่านทาง environment (balancer, app server or database container) จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะได้รับผลกระทบจากแอปพลิเคชันอื่นๆ (ในกรณีของ shared resolvers ที่ใช้ร่วมกัน) และวิธีนี้เหมาะสำหรับการผลิตแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง นอกจากนี้ Public IP ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติม อย่างเช่น การแก้ไขระยะไกล การสำรองข้อมูลระยะไกล JMX, FTP, การกำหนด SSL, websockets และการสำรวจอื่นๆ

ระดับการเข้าถึงคลัสเตอร์ทำให้การใช้งานและการจัดการ Ruk-Com Cluster ได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพโดยลูกค้าแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิและข้อจำกัดที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการโครงสร้างของระบบได้ดี