การเชื่อมต่อไปยัง PostgreSQL สำหรับ PHP

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน PHP ไปยังโฮสต์ภายใน Ruk-Com Cloud กับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล PostgreSQL

สร้าง Environment

1. ล็อกอินไปยังแดชบอร์ด Ruk-Com Cloud สร้าง Environment โดยเลือกที่แท็บ PHP เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็ฯ Apache และ ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL

3. ข้อมูลการเข้าใช้งานจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณผ่านแอดมินพาเนล และเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน PHP

กำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

1. คลิกปุ่ม Config ของเซิร์ฟเวอร์ Apache

2. ไปที่โฟลเดอร์ etc และเปิดไฟล์ php.ini

เพิ่ม extension=pgsql.so ในบรรทัดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และรีสตาร์ทโหนดของ Apache

4. มีฟังก์ชัน PG หลักสองฟังก์ชัน PG functions สำหรับปฏิบัติการกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

 • ตัวอย่างโค้ดสำหรับเชื่อมต่อ PostgreSQL:
pg_connect(“host={host} port={port} dbname={dbname} user={user} password={password}"); 
 • {host} – the PostgreSQL server Host (i.e. access URL without http://) that you’ve received via email, for example node171206-php-postgresql.jelastic.com
 • {port} – a connection port (the default one is 5432)
 • {dbname} – a name of your database
 • {user} – an account name to access database with (we’ll use the default webadmin one)
 • {password} – a password for the appropriate user
 • closing PostgreSQL connection: pg_close()

5. คุณต้องเขียนฟังก์ชันที่จำเป็นในทุกหน้า * .php ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

– ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้โค้ดนี้:

<?php 
$dbconn = pg_connect("host=php-postgressql.app.ruk-com.cloud port=5432 dbname=postgres user=webadmin password=passw0rd"); 
//connect to a database named "postgres" on the host "host" with a username and password 
if (!$dbconn){ 
echo "<center><h1>Doesn't work =(</h1></center>"; 
}else 
 echo "<center><h1>Good connection</h1></center>"; 
pg_close($dbconn); 
?> 

– วางโค้ดที่ใช้ทดสอบไว้ที่ Path /var/www/webroots/ROOT/connect.php

– โค้ดตัวอย่างสำหรับการส่งออกเป็นตาราง:

<?php 
$conn = pg_connect("host=postgres.jelastic.com port=5432 dbname=postgres user=webadmin password=passw0rd"); 
if (!$conn) { 
 echo "An error occurred.\n"; 
 exit; 
} 
$result = pg_query($conn, "SELECT * FROM test_table"); 
if (!$result) { 
 echo "An error occurred.\n"; 
 exit; 
} 
while ($row = pg_fetch_row($result)) { 
 echo "value1: $row[0] value2: $row[1]"; 
 echo "<br />\n"; 
} 
?> 

คุณสามารถใช้ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน PHP ของคุณเองซึ่งใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL