Custom Environment Variables

Environment variables แสดงให้เห็นถึง placeholders ที่ดีซึ่งคุณสามารถจัดเก็บค่าพารามิเตอร์หรือสตริงที่ใช้บ่อยเพื่อไม่ให้ระบุรหัสด้วยตนเองในแต่ละครั้งที่ต้องการและมีจำนวนตัวแปร environment ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถนำโค้ดในแอปพลิเคชันของคุณหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนก่อนการสร้าง node เพื่อใช้การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและทำให้การทำงานกับ Ruk-Com Cloud PaaS สะดวกยิ่งขึ้น

ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มตัวแปรทั่วไปสำหรับ node ภานในแพลตฟอร์ม:

 • ผ่านตัวแปรเฉพาะของแดชบอร์ด
 • ผ่าน shell ในการกำหนดค่าไฟล์
 • ผ่านไฟล์ variables.conf (สำหรับ Java เท่านั้น)

การปรับแต่งแปรสภาพแวดล้อมผ่าน UI

1. วางเมาส์เหนือ node ที่หน้าแดชบอร์ด กดขยายรายการเพิ่มเติมและเลือกตัวเลือก Variables

2. ภายในเฟรม variables คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการตัวแปร environment ตามที่คุณต้องการได้ (ใช้แถบเครื่องมือด้านบน)

หมายเหตุ: การใช้ Docker container ของ Ruk-Com Cloud อนุญาตให้ใช้ตัวแปรของ environment ที่มีอยู่เพื่อกำหนดสิ่งอื่น เช่น MY$HOME จะถูกเปลี่ยนเป็น MY\ โดยอัตโนมัติ (หรือใกล้เคียงกันตามค่าตัวแปร HOME)

อย่าลืมกด Apply เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าตัวแปร Environment ผ่าน Shell Configs

คุณสามารถกำหนดตัวแปรเองได้โดยการกำหนดค่า shell:

 • ~/.bash_profile จะดำเนินการโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบผ่านคอนโซล
 • ~/.bashrc จะดำเนินการสำหรับแต่ละ bash instance ใหม่

เพื่อที่จะช่วยคุณรักษาไฟล์เหล่านี้ Ruk-Com Cloud จะรวบรวมแหล่งที่มาของการ config .bashrc ภายใน .bash_profile ไว้โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถระบุตัวแปรที่กำหนดเองผ่านไฟล์เดิมเท่านั้น:

1. การสร้าง SSH connection กับคอนเทนเนอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่นการใช้ embedded Web SSH client:

2. การสร้างหรือปรับเปลี่ยน .bashrc ไฟล์ภายใน home directory โดยการกำหนดตัวแปรเพิ่มเองในรูปแบบดังต่อไปนี้:

export {var_name}= {var_value}

โดยที่

 • {var_name} – ชื่อของตัวแปรที่ต้องการระบุ
 • {var_value} – ค่าของตัวแปร

3. ตอนนี้ bash instance ใหม่แต่ละรายการจะได้รับตัวแปรที่คุณกำหนดเองหากต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่สำหรับเซสชันปัจจุบันเพียงแค่ refresh source ด้วยคำสั่งที่แสดงด้านล่าง หลังจากนั้นตรวจสอบตัวแปรที่พร้อมใช้งาน:

source ~/.bashrc 
echo $ {var_name}
ตัวอย่างที่แสดงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้สำเร็จแล้ว

การปรับเปลี่ยนตัวแปร Environment ผ่าน Configuration Manager

ขั้นตอนการทำงานพื้นฐานต่อไปนี้สำหรับการจัดการ Ruk-Com CLoud Java application servers ทั้งหมด

1. คลิกปุ่ม Config สำหรับแอปพลิเคชนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงการจัดการไฟล์คอนเทนเนอร์

2. เมื่อเปิดแท็บแล้วให้ไปที่ไฟล์ variable.conf ภายในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • TomcatTomEE – /opt/tomcat/conf/variables.conf
 • Jetty – /opt/jetty/etc/variables.conf
 • Spring Boot – /opt/shared/conf/variables.conf
 • GlassFish – /opt/glassfish/glassfish/domains/domain1/config/variables.conf
 • Payara – /opt/payara/glassfish/domains/domain1/config/variables.conf
 • WildFly – /opt/wildfly/conf/variables.conf

3. ในที่นี้คุณสามารถระบุตัวแปรที่กำหนดเอง (แต่ละตัวแปรควรคั่นด้วยช่องว่างหรือขึ้นบรรทัดใหม่) หรือการปรับเปลี่ยนตัวเลือก Java สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ตัวอย่างเช่น:

-Dvar1=value1 -Dvar2=value2
-Dmy.var3=/my/value

เคล็ดลับ: อีกทางเลือกหนึ่งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์บางตัว (เช่น GlassFish, Payara, WildFly) มีแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบซึ่งอนุญาตให้เพิ่มตัวเลือก JVM และตัวแปรที่กำหนดเองได้:


อย่าลืม Save เพื่อบันทึกค่าที่คุณกำหนดไว้

4. Restart Nodes ของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์คุณเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

5. คุณสามารถเรียกตัวแปรใหม่ผ่าน Java code โดยใช้วิธีนี้ System.getProperty(“your_variable”) เพื่อกำหนดค่าที่ระบุให้กับ arguments ที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น:

 • String var1 = System.getProperty(“var1“);
 • String var2 = System.getProperty(“var2“);
 • String var3 = System.getProperty(“my.var3“);

ตอนนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยน code ในแอปพลิเคชันของคุณโดยการใช้ตัวแปรใหม่ๆเหล่านี้