Variables

ส่วนของ Variables ใช้สำหรับการดูและการจัดการรายการตัวแปร environment ในเลเยอร์ปัจจุบัน

ในกรณีของการเชื่อมโยง Linking คอนเทนเนอร์ ตัวแปรจาก node อื่นภายใน environment จะแสดงในแท็บเดียวกันด้วยการเติมคำนำหน้าพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนแปลง source ทั้งหมดและเป้าหมายของกลุ่มคอนเทนเนอร์

1. หากต้องการระบุตัวแปรที่กำหนดเอง คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม Add และกรอกข้อมูลในช่องที่ปรากฏด้วยชื่อและค่าตัวแปรที่ต้องการ

อย่าลืม Save ตัวแปรของคุณ

2. นอกจากการเพิ่มแล้วคุณยังสามารถแก้ไขและลบค่าที่บันทึกไว้แล้ว (ยกเว้นค่าเริ่มต้นบางรายการ) โดยคลิกที่ปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขหรือปุ่ม Remove เพื่อลบ

  • เคล็ดลับ: คำแนะนำในการกำหนดค่าให้เร็วขึ้น
    • คลิก 2 ครั้งที่ตัวแปรที่คุณต้องการจะแก้ไข
    • หากคุณต้องการลบหลายรายการ สามารถเลือกโดยกดปุ่ม Shift หรือ Ctrl

3. คลิก Apply เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในการตั้งค่า Docker layer อาจมีให้ Apply คลิกอีกครั้งที่หน้า wizard