NetBeans Plugin Overview

NetBeans เป็น open-source ฟรีแบบ integrated development environment (IDE) ที่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java ทุกประเภท (Java SE, Java ME, เว็บ, EJB และแอปพลิเคชันมือถือ)

ฟังก์ชันทั้งหมดของ IDE จัดเตรียมไว้เป็นโมดูลซึ่งช่วยให้สามารถขยาย NetBeans IDE ได้ ในแต่ละโมดูลมีฟังก์ชันที่กำหนดไว้อย่างดี เช่น การรองรับภาษา Java, การแก้ไข, รองรับระบบการกำหนดเวอร์ชัน CVS หรือ SVN ซึ่ง NetBeans IDE มีโมดูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา Java ด้วยการดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานได้ทันที

การสร้างปลั๊กอินสำหรับแพลตฟอร์ม NetBeans development ทำให้กระบวนการจัดการและการพัฒนาแอปพลิเคชันใน Ruk-Com Cloud PaaS ง่ายขึ้น

คุณสามารถดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอินและจัดการ Ruk-Com Cloud environment ผ่าน NetBeans IDE: