Category: Redis

Category: Redis

Redis Cluster

Redis cluster เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การแคช การรับส่งข้อความ และงานอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้ redis มีความสามารถในการปรับขนาดและมีความเร็วสูง ซึ่งโซลูชันนี้จะต้องจัดเตรียมคลัสเตอร์ 3 เซิร์ฟเวอร์สำหรับการแชร์ข้อมูล ความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพสูงโดยการจำลองโหนดหลักไปยังโหนดรอง หากเซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์รองจะแทนที่อัตโนมัติ รูปแบบการเชื่อมต่อ Redis Cluster คลัสเตอร์สามารถปรับขนาดเพิ่ม/ลด ได้อัตโนมัติหรือตั้งค่าด้วยตนเอง การปรับขนาดแต่ละครั้งจะดำเนินการโดยโหนดคู่ – 1 โหนดหลักและ 1 โหนดรอง

Read More »

Redis Overview

Redis  เป็นแคช key-value ขั้นสูงแบบโอเพนซอร์สและที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งให้ความทนทานที่เพิ่มมากขึ้น มักถูกมองว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างข้อมูลตราบเท่าที่คีย์สามารถมีข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่  strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps และ hyperloglogs องค์ประกอบข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้สามารถประมวลผลด้วยการดำเนินการของ atomic ที่แตกต่างกัน เช่น การเพิ่มเข้าไปที่ท้ายสตริง, การเพิ่ม element ไปยัง list,

Read More »