คู่มือการใช้งาน Ruk-Com Cloud (PaaS)

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ Ruk-Com Cloud และเทคโนโลยีที่ของเรา, สถาปัตยกรรม, รูปแบบค่าบริการ, คุณสมบัติเฉพาะ, วิธีการจัดการบัญชี, การสร้าง Environment ด้วย Topology ,การทำงานกับทีม, การ Deploy แอพพลิเคชั่นและการเขียนโปรแกรมให้รองรับการขยายตัวแบบไม่มีขีดจำกัด, การตั้งค่าระบบ Scale ตามเงื่อนไขรูปแบบต่างๆ เช่น Load AVG , Memory, CPU, IOPS และเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่คุณจะได้ใช้งานบน Ruk-Com Cloud

Java

PHP

Node.js

Python

GO Lang

Ruby

.NET

Containers

Kubernetes

Database

Load Balancer

Elastic VPS

Storeage

Cache