Statistics Monitoring at Ruk-Com Cloud

Statistics monitoring เป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังซึ่งช่วยในการจัดการ environment อย่างชาญฉลาด ข้อมูลที่ได้รับจาก statistics module นั้นครอบคลุมการใช้ทรัพยากรที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถช่วยปรับเปลี่ยนโทโพโลยีตามความต้องการของคุณและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

การดูสถิติ

คุณสามารถติดตามสถิติการใช้งานสำหรับโหนดทั้งหมดใน environment ของคุณ: application servers, balancers, web servers และ databases เพียงคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้องถัดจากอินสแตนซ์ที่ต้องการ (หรือชุดของอินสแตนซ์ประเภทเดียวกัน):

ในแท็บที่เปิดขึ้น คุณจะพบสถิติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทุกแระเภทและขีดจำกัด:

  • RAM – การใช้หน่วยความจำ (หน่วย Mb)
  • CPU – โหลดโปรเซสเซอร์ (หน่วย Mhz)
  • Network – การรับส่งข้อมูลภายในและภายนอก (หน่วย Mb)
  • Disk – ปริมาณข้อมูลที่เก็บไว้ (หน่วย Mb) และปริมาณการดำเนินการ I/O (หน่วย IOPS)

ขีดจำกัด RAM และ CPU ขึ้นอยู่กับจำนวน cloudlets ที่คุณจัดสรรสำหรับแต่ละโหนด ในขณะที่ผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณกำหนด Network Disk และ IOPS

คุณสามารถวิเคราะห์สถิติที่นำเสนอเพิ่มเติมได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าช่วงเวลาและระยะเวลา และเปิด/ปิดเฉพาะส่วนที่แผงเครื่องมือด้านบน:

หมายเหตุ: Ruk-Com Cloud PaaS จะรวบรวมสถิติทุกนาทีและเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อใช้วิธีการเรียกเก็บเงินแบบ Pay-per-Use ที่ถูกต้องและแม่นยำ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติในบล็อกหนึ่งชั่วโมงโดยใช้หนึ่งในสองวิธีตามประเภทของทรัพยากรโดยเฉพาะ:

– ผลรวมค่าทั้งหมดของ CPU, Network, Disk IOPS และ Disk IO
– ค่าสูงสุดสำหรับ RAM และ Disk

การใช้ข้อมูลสถิติทำให้คุณสามารถติดตามการใช้งานทรัพยากรของแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย (วางเมาส์เหนือเพื่อดูรายละเอียดในกรอบเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง) จึงสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์การใช้จ่ายในอนาคตและด้วยเหตุนี้คุณสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ environment ของคุณ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นคุณสามารถกำหนดค่า load alerts เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเติบโตของระดับการบริโภคหรือลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุทางอีเมลซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้อย่างมาก

ดูลิงก์เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเรียกเก็บค่าทรัพยากร

และด้านล่างเราจะพิจารณารายละเอียดเฉพาะของการติดตามการใช้งาน I/O อย่างละเอียด

การตรวจสอบการใช้งาน I/O

การตรวจสอบปริมาณการดำเนินการ Input/Output ต่อวินาทีเป็นวิธีการวัดหน่วยเก็บข้อมูลทั่วไปและเป็นที่นิยมมากซึ่งช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอนเทนเนอร์ตามความสามารถในการจัดการกับการดำเนินการ read และ write จำนวนหนึ่งพร้อมกันโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

หมายเหตุ: ปัจจุบันยังไม่มี IOPS statistics สำหรับโหนด Windows-based

1. ข้อมูล IOPS จะแสดงอยู่ในส่วนของ Disk statistics

ในที่นี้จะเห็นได้ชัดว่ายิ่งมีการจัดการดำเนินการมากเท่าไหร่ภาระของระบบ system load ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ จำนวน IOPS ที่อนุญาตจะถูกจำกัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (กำหนดโดยผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณ) จะถูกทำเครื่องหมายเส้นประสีแดงที่ด้านบนของกราฟ

หากมาถึงจุดนี้หมายความว่าประสิทธิภาพของคอนเทนเนอร์คุณอาจได้รับผลกระทบในทางลบจึงจำเป็นต้องขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน

2. เมื่อวางเมาส์เหนือจุดที่กราฟ Disk/IOPS คุณจะเห็นคำแนะนำป๊อปอัปขึ้นมาพร้อมรายละเอียดต่อไปนี้

  • วันที่และเวลาที่รวบรวมสถิติ
  • Disk limit – จำนวนข้อมูลสูงสุดที่อนุญาตให้เก็บไว้ในคอนเทนเนอร์
  • Disk Usage – จำนวนของพื้นที่คอนเทนเนอร์ที่ใช้จริง
  • IOPS limit – จำนวนสูงสุดของการดำเนินการ I/O ที่คอนเทนเนอร์อนุญาตในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
  • IOPS Usage – จำนวนการดำเนินการ I/O ที่กระทำระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ

หมายเหตุ: ขีดจำกัดทั้งสอง (เช่น พื้นที่ดิสก์และ IOPS) จะแสดงเพียงบรรทัดเดียว Limit ในคำอธิบายแผนภูมินี้คือค่าของขีดจำกัดเฉพาะสำหรับทรัพยากรแต่ละประเภท คุณสามารถดูได้จากแกนที่เหมาะสมทั้งซ้ายและขวา – สำหรับพื้นที่ดิสก์ที่ใช้และจำนวน IOPS ตามลำดับ

3. ตามที่กล่าวข้างต้น IOPS limit จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุช่วงเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับ environment ของคุณ ขีดจำกัดก่อนหน้านี้คือ 1 นาที (ซี่งจะเท่ากับ 600000 – ภาพในขั้นตอนก่อนหน้า) จะเพิ่มขึ้น 60 เท่า (เป็น 1 ชั่วโมงเท่ากับ 60 นาที):

600000 * 60 = 36000000

ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับข้อมูล disk load จริงและสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา