Load Alerts

ขณะที่สร้าง environment คุณต้องระบุขีดจำกัดของ cloudlet สำหรับแต่ละ node เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการจำกัดทรัพยากร เมื่อทราฟฟิกเพิ่มขึ้นแอปพลิเคชันจะร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการทำงานปกติและหากขีดจำกัดที่คุณสร้างขึ้นนั้นต่ำเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพของแอปล้มเหลวได้

การติดตามการทำงานของแอปพลิเคชันโหลดและจำนวนทรัพยากรที่ต้องการ คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้โดยจะแจ้งเตือนหากมีการใช้ทรัพยากรบางประเภทสูงกว่า/ต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ (%) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง application’s load ของคุณ

การสร้างการแจ้งเตือน

1. คลิกที่ปุ่ม Settings สำหรับ environment ที่ต้องการ:

2. ในแท็บที่เปิดขึ้นให้ไปที่ส่วน Monitoring > Load Alerts

ในที่นี้หากผู้ให้บริการโฮสติ้งระบุไว้ในการตั้งค่า คุณจะพบทริกเกอร์เริ่มต้นจำนวนมากซึ่งจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติระหว่างการสร้าง environment โดยสิ่งเหล่านี้จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการใช้ RAM, CPU, disk, inodes หรือ network traffic usage ที่ใกล้ถึงขีดจำกัดทรัพยากรปัจจุบัน (ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการแจ้งเตือน)

3. การใช้ปุ่มต่างๆในแผงเครื่องมือ คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนใหม่หรือแก้ไข, ลบ, เปิด/ปิดใช้งานรายการที่มีอยู่แล้วได้(รวมถึงชุด trigger เริ่มต้น) นอกจากนี้รายการแจ้งเตือนสามารถ refresh ได้

ลองพิจารณาการตั้งค่าทริกเกอร์ของคุณ – คลิกปุ่ม Add ด้านบนดังรูป

4. การเพิ่มการแจ้งเตือน Add alert ให้กำหนดค่าต่อไปนี้:

 • Name – ชื่อของทริกเกอร์การแจ้งเตือน
 • Nodes – ประเภทของโหนด environment (คุณสามารถใช้ทริกเกอร์กับโหนดใดก็ได้ภายใน environment ที่เลือก)
 • Whenever – ประเภทของทรัพยากรที่จะตรวจสอบโดยทริกเกอร์: Cloudlets (Memory, CPU), Memory, CPU, Network (out ext. + in ext.), Network (out ext.), Storage (disk space amount), Disk I/O, Disk IOPS และ Inodes
 • Is – เงื่อนไขสำหรับทริกเกอร์ การเรียกใช้/การดำเนินการ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรควรสูงหรือต่ำกว่า (ค่า “>” หรือ “<” ตามลำดับ – ใช้กล่องคำสั่งแรก) ของเปอร์เซ็นต์หรือ Mbps ที่ระบุสำหรับ Network monitoring
 • For at least – ช่วงเวลาก่อนการดำเนินการทริกเกอร์ที่ในระหว่างนั้นควรถูกเรียกใช้
 • Notification frequency – ความล่าช้าในการส่งข้อความซ้ำ

หลังจากที่คุณกำหนดค่าที่ต้องการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Add

5. เมื่อกำหนดค่าและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนค่าที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าจะปรากฏในรายการ

6. ทุกครั้งที่มีการใช้ทรัพยากรเกินหรือต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุ) ในช่วงเวลาที่กำหนดระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนพร้อมกับระดับปริมาณการบริโภคปัจจุบัน คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้ และลิงก์สำหรับการปรับขนาดขีดจำกัดของโหนด:

หมายเหตุ: หากมีการ share environment กับผู้ใช้รายอื่นพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน load ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแบบเดียวกันผ่านอีเมลของพวกเขาด้วย

ประวัติการดำเนินการ Triggers

คุณสามารถดูประวัติการดำเนินการของทริกเกอร์สำหรับโหนดของ environment เฉพาะภายในการตั้งค่า

1. ไปที่ Monitoring > Events History ประเภท Load Alerts จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ (ในขณะที่ตัวเลือกที่สองในรายการจะใช้กับประวัติการปรับขนาดแนวนอนอัตโนมัติ)

2. ใช้รายการดรอปดาวน์ Period เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูการแจ้งเตือน ค่าที่ใช้ได้คือ: วัน สัปดาห์ เดือนและกำหนดเอง

3. คุณจะเห็นรายการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานในช่วงเวลาที่ระบุและประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • Date วันและเวลาที่เรียกใช้ทริกเกอร์
 • Name ชื่อของการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งาน
 • Nodes ประเภทโหนดที่กำหนดค่าการแจ้งเตือน
 • Condition เงื่อนไขการเปิดใช้งานการแจ้งเตือน
 • Result ผลลัพธ์ของการแจ้งเตือน (สำเร็จหรือล้มเหลว เช่นการแจ้งเตือนถูกส่งหรือไม่)

4. คลิก load alert โดยเฉพาะที่คุณต้องการเพื่อดูรายละเอียดทางด้านขวา ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • Loading Value – ระดับการใช้ทรัพยากรในช่วงเวลาที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนโดยมีจำนวน cloudlets ที่ใช้ไปในวงเล็บ
 • Action – การดำเนินการที่ได้ดำเนินการหลังจากเปิดใช้งานการแจ้งเตือน (ในกรณีนี้มีการส่งการแจ้งเตือน)

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง application load ของคุณ