การเชื่อมต่อ Java กับ CouchDB

1. ล็อกอินเข้าสู่ Ruk-Com Cloud

2. สร้าง environment ฐานข้อมูล CouchDB :

3. ตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อรับข้อมูลรับรองเพื่อเข้าถึง CouchDB Node

4. จากนั้นสร้างไฟล์ mydb.cfg ใน Config Manager (โฟลเดอร์ HOME) ไฟล์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ CouchDB แอปพลิเคชันของคุณจะอ่านข้อมูลนี้

database connection data

5. ในขั้นตอนนี้คุณต้องเตรียมส่วนของโค้ดจาวาที่สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณ

import com.fourspaces.couchdb.*;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Properties;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class CouchdbConnector {

  public boolean createDatabase(String name) {
    try {
      //Read file mydb.cfg
      Properties prop = new Properties();
      prop.load(new FileInputStream(System.getProperty("user.home") + "/mydb.cfg"));
      
      //Getting info we need: host, port, username, password
      String host = prop.getProperty("host").toString();
      int port = Integer.parseInt(prop.getProperty("port").toString());      
      String username = prop.getProperty("username").toString();
      String password = prop.getProperty("password").toString();
      
      Session dbSession = new Session(host, port, username, password);
     
      dbSession.createDatabase(name);

      try {
        dbSession.getDatabase(name);
      } catch (Exception e) {
        return false;
      }      
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(CouchdbConnector.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    return true;
  }  
}

NOTE: you have to upload all libraries that CouchDB connection needs!

6. Deploy แอปพลิเคชัน: couchdb.war

7. รันแอปพลิเคชันที่ Deploy และใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสร้าง:

ใส่ชื่อฐานข้อมูล:

8. ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ CouchDB ว่ามีฐานข้อมูลใหม่หรือยัง:

 • เรียกใช้ CouchDB instance ในเบราว์เซอร์
 • ใส่ข้อมูลรับรองที่ได้จากอีเมล
 • ตรวจสอบการมีอยู่ของฐานข้อมูล