Auto-Clustering of Instances via Topology Wizard

Ruk-Com Cloud PaaS จัดเตรียมการจัดกลุ่มอัตโนมัติตามความต้องการของการจัดการเทมเพลต โดยระบบอัตโนมัติจะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วในการสร้างคลัสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการผลิตโปรเจกต์ที่เชื่อถือได้

ในส่วนด้านล่างเราจะอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้:

 • การรองรับสแต็ก (สำหรับการคลัสเตอร์โดยเฉพาะ)

 • การจัดการคลัสเตอร์อัตโนมัติ

 • การใช้ cloud scripting

เทมเพลตที่รองรับการทำคลัสเตอร์อัตโนมัติ

ในปัจจุบัน เทมเพลตต่อไปนี้รองรับฟีเจอร์การทำคลัสเตอร์ที่เพิ่มใหม่ (พร้อมกับสแต็กที่จะเพิ่มในอนาคต):

เคล็ดลับ: ผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณสามารถกำหนดค่าและใช้การจัดกลุ่มอัตโนมัติสำหรับสแต็กเพิ่มเติมบางตัวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรายการ

Tomcat/TomEE

Tomcat/TomEE cluster ที่มีความพร้อมใช้งานสูงสามารถปรับ balance load ข้ามการคำนวณโหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น การจัดเตรียมการจำลองเซสชัน, การจำลองแบบ context attribute, และการปรับใช้ไฟล์ WAR ทั่วทั้งคลัสเตอร์

เพิ่มเติม: ฟีเจอร์ Auto-Clustering สำหรับ Tomcat และ TomEE จะมีให้ใช้งานตั้งแต่สแต็กเวอร์ชันต่อไปนี้
Tomcat – 10.0.5; 9.0.45; 8.5.64; 7.0.108
TomEE – 9.0.0-M3; 8.0.5

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tomcat/TomEE >>

GlassFish

การเชื่อมต่อระหว่าง GlassFish เซิร์ฟเวอร์ด้วยการจำลองเซสชันที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการทำโหลดบาลานซ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GlassFish >>

Payara

การเชื่อมต่อระหว่าง Payara เซิร์ฟเวอร์ด้วยการจำลองเซสชันที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการทำโหลดบาลานซ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Payara >>

Jenkins

Master Jenkins node ในโหมด master-slave ที่ปรับขนาดผู้ใช้งาน Java Engine โดยอัตโนมัติและติดตั้งปลั๊กอินล่วงหน้าเพื่อรองรับการสร้างและการ deploy ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตั้ง continuous integration (CI) และ continuous delivery (CD) pipelines

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jenkins >>

WildFly

WildFly nodes ในโหมดโดเมนที่เปิดใช้งานคลัสเตอร์เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูงและรับประกันประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันที่ deploy Java EE

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WildFly >>

MySQL

การคลัสเตอร์อัตโนมัติจัดเตรียมให้สำหรับ MySQL เวอร์ชัน 5.7.x และ 8.x เท่านั้น

การคลัสเตอร์ database โดยอัตโนมัติด้วยการจำลองแบบกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการค้นหาโหนดอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกแบบแผนต่อไปนี้ได้ตามประเภทที่คุณต้องการ:

 • Master-Master กับ Extra Slaves
  การจำลองแบบที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วย master databases 2 ตัวเชื่อมต่อกัน ในระหว่างการปรับขนาดแนวนอนคลัสเตอร์จะขยายด้วย slave nodes เพิ่มเติม
 • Master-Slave กับ Extra Slaves
  การจำลองแบบที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วย 1 master และ 1 slave database ในระหว่างการปรับขนาดแนวนอนคลัสเตอร์จะขยายด้วย slave nodes เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MySQL >>

MariaDB

การคลัสเตอร์อัตโนมัติจัดเตรียมให้สำหรับ MariaDB เวอร์ชัน 10.x เท่านั้น

การคลัสเตอร์ database โดยอัตโนมัติด้วยการจำลองแบบกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการค้นหาโหนดอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกแบบแผนต่อไปนี้ได้ตามประเภทที่คุณต้องการ:

 • Master-Master กับ Extra Slaves
  การจำลองแบบที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วย master databases 2 ตัวเชื่อมต่อกัน ในระหว่างการปรับขนาดแนวนอนคลัสเตอร์จะขยายด้วย slave nodes เพิ่มเติม

 • Master-Slave กับ Extra Slaves
  การจำลองแบบที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วย 1 master และ 1 slave database ในระหว่างการปรับขนาดแนวนอนคลัสเตอร์จะขยายด้วย slave nodes เพิ่มเติม
 • Galera Cluster
  เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสามารถยอมรับการอัปเดตได้แม้ว่าออกพร้อมกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MariaDB >>

PostgreSQL

PostgreSQL database cluster ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมการจำลอง master-slave แบบ asynchronous และการเพิ่มโหนดใหม่โดยอัตโนมัติในคลัสเตอร์ (slaves)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PostgreSQL >>

Couchbase

Couchbase servers ที่เชื่อมต่ออัตโนมัติพร้อมกับการสเกลอัตโนมัติและการปรับสมดุลใหม่เพื่อให้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงเพียงระบบเดียว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Couchbase >>

MongoDB

การกำหนดค่าอัตโนมัติของเซตแบบจำลอง MongoDB ที่มีความพร้อมใช้งานสูงและเชื่อถือได้พร้อมทั้งการค้นหาโหนดใหม่โดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MongoDB >>

Shared Storage Container

คลัสเตอร์การจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดค่าโดยอัตโนมัติและเชื่อถือได้ (volume ที่ทำซ้ำ) ขึ้นอยู่กับโซลูชัน Gluster ซึ่งรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่โหนดเกิดความล้มเหลวโหนดหนึ่งหรือหลายโหนด AutoFS client จะสลับไปยังอินสแตนซ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้พื้นที่จัดเก็บมีความพร้อมใช้งานสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shared Storage Container >>

การจัดการคลัสเตอร์อัตโนมัติ

1. ฟีเจอร์ Auto-Clustering สามารถเปิดใช้งานสำหรับกลุ่มโหนดผ่านปุ่มสลับ ON/OFF ที่ส่วนกลางของ topology wizard (หากมีให้สำหรับสแต็กที่เลือก)

 • เคล็ดลับ: ตัวเลือกการคลัสเตอร์อัตโนมัติขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยเฉพาะ

  • คำสั่งเปิดใช้งาน (สำหรับ Couchbase database)  • การตั้งค่าบางอย่างเพิ่มเติม (เช่น cluster scheme และ ProxySQL load balancerสำหรับ MySQL database)  • การจำกัดจำนวนโหนดต่ำสุดและสูงสุดและโหมดการปรับขนาด (เช่น สำหรับประเภท MariaDB Galera)

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่จะสร้าง คุณสามารถวางเมาส์เหนือเครื่องหมายคำถามถัดจาก Auto-Clustering ภายในกรอบป๊อปอัปที่เหมาะสมคุณจะเห็นคำอธิบายสั้นๆซึ่งจะประกอบด้วยแผนผัง topology

เคล็ดลับ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของ database cluster สามารถดูได้โดยวางเมาส์เหนือ Scheme ที่เหมาะสม:3. การตั้งค่าอื่นๆ สามารถกำหนดค่าได้เช่นเดียวกับ environment ทั่วไป

หมายเหตุ: หลังจากกำหนดค่าแล้วการทำคลัสเตอร์อัตโนมัติจะไม่สามารถปิดใช้งานได้จาก topology wizard

คุณสามารถติดตาม logs การกำหนดค่าคลัสเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มคอนโซล:

https://app.{platformDomain}/console

การตั้งค่าคลัสเตอร์อัตโนมัติด้วย Cloud Scripting

ในการกำหนดการตั้งค่าคลัสเตอร์อัตโนมัติใน JPS solutions คุณสามารถใช้คุณสมบัติของคลัสเตอร์ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่น:

1. เปิดหรือปิดใช้งานการทำคลัสเตอร์อัตโนมัติสำหรับเลเยอร์เฉพาะ

"nodeGroup": "couchbase",
"cluster": true | false

2. พารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับการทำคลัสเตอร์อัตโนมัติสามารถระบุได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ (ตัวอย่างเช่น เลือก database cluster scheme):

"nodeGroup": "mysql",
"cluster": {
 "scheme": "master"
}

3. หากจำเป็น JPS manifest เริ่มต้นมีขั้นตอนการทำคลัสเตอร์ที่สามารถแทนที่ด้วยรายการแบบกำหนดเองได้:

"nodeGroup": "mysql",
"cluster": {
 "jps": "http://.../custom-manifest.jps",
 "settings": {
  "scheme": "master"
 }
}

4. ขึ้นอยู่กับความต้องการของการคลัสเตอร์โดยเฉพาะซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการจำกัด topology (เช่น จำนวนโหนดต่ำสุด/สูงสุด โหมดการปรับขนาด ฯลฯ) จะดำเนินการผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบ

พารามิเตอร์นี้สามารถระบุแพ็คเกจสำหรับ JPS ใดก็ได้ เช่น ตรวจสอบตัวอย่าง YAML ด้านล่าง:

type: install
name: Validation
nodes:
 image: alpine
 nodeGroup: cp
 count: 2
 validation:
  minCount: 2
  maxCount: 3
  scalingMode: stateful

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ auto-clustering solutions ที่รองรับโดย Ruk-Com Cloud ได้อย่างง่ายดาย