Environment Groups Management: How to Assign, Edit & Remove

คำแนะนำด้านล่างนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดการขั้นพื้นฐานที่ Ruk-Com Cloud Platform สำหรับการทำงานกับกลุ่ม environment ซึ่งจะอธิบายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ:

Assign Group to Environment

ขณะที่โปรเจกต์กำลังทำงานคุณอาจต้องสร้าง environment ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นและรวมเข้ากับกลุ่มที่เหลือของส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วในแอปพลิเคชัน

ในการระบุ labels สำหรับ environment ให้วางเมาส์เหนือคอลัมน์แท็กแล้วคลิกปุ่มที่ปรากฏขึ้น:

 • Add to Env Group – ในกรณีที่ยังไม่มีการกำหนดแท็กให้กับ environment • Edit Env Groups – หากมีแท็บบางแท็บแนบอยู่แล้ว

ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น คุณสามารถกำหนดกลุ่มสำหรับ environment นี้ (โดยการเลือกผ่านรายการที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูลที่มีอยู่) การสร้างและการกำหนดแท็กใหม่ (เพียงพิมพ์ชื่อที่ต้องการแล้วกด Enter)

เมื่อคลิก Apply แล้วจะแสดงที่แท็กทั้งหมดภายในคอลัมน์แท็กสำหรับ environment ที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ:
-คุณสามารถกำหนดแท็กให้กับ environment ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

-ใช้ตัวคั่นทับ slash เพื่อกำหนดหรือสร้างกลุ่มที่ซ้อนกันผ่านช่องป้อนข้อมูล

นอกจากนี้ หากกระบวนการสร้าง environment จากภายในกลุ่ม environment (เช่น เมื่อแท็กที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นภายในแผงกลุ่ม Env ที่ด้านบนสุด) Entities ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติ

Add Subgroups

กลุ่มย่อยจะช่วยแบ่งกลุ่ม environment ระดับบนสุดออกเป็นส่วนๆที่เล็กกว่า (เช่น เพื่อแยกการคำนวณและข้อมูลของโปรเจกต์เดี่ยวหรือแยกขั้นตอนการพัฒนา)

การซ้อนดังกล่าวสามารถรวมระดับได้ไม่จำกัด สามารถตั้งค่าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ระหว่างการสร้างกลุ่มใหม่โดยการพิมพ์ path แบบเต็มในช่อง Name (โดยใช้เครื่องหมายทับเป็นตัวคั่น) หรือเลือกกลุ่มหลักในรายการที่เหมาะสม (เพื่อให้กลุ่มใหม่นี้รวมอยู่ในกลุ่มหลักที่เลือก) • ขณะที่อยู่ภายในกลุ่ม สามารถกดขยายรายการสำหรับกลุ่มนั้นแล้วคลิก Add Child • เฟรมการจัดการ Environment Groups (เปิดโดย Env Groups > Manage) และเลือกกลุ่มที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Add > Add Child

ในสองกรณีหลัง เฟรม Add Group จะเปิดขึ้นซึ่งกลุ่มที่เหมาะสมจะถูกตั้งค่าเป็น parent โดยอัตโนมัติ

Edit Group

คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่ม environment ในบัญชีของคุณใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการได้ตลอดเวลา ตัวเลือกที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกดรอปดาวน์เพื่อขยายรายการสำหรับกลุ่มที่ต้องการแล้วคลิก Edit • เฟรมการจัดการ Environment Groups (เปิดโดย Env Groups > Manage) และเลือกกลุ่มที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Edit


การแก้ไขทั้งสองแบบจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นดังภาพ:

ในที่นี้คุณสามารถปรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ระบุไว้ในขั้นต้นระหว่างการสร้างกลุ่มนี้ เช่น:

 • Name – พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับกลุ่มของคุณ (สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกัน)
 • Parent Group – ตั้งค่าหรือเปลี่ยนการซ้อนสำหรับกลุ่มปัจจุบัน
 • Environments – เพิ่มหรือลบ environments ออกจากกลุ่ม

คลิก Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการแก้ไขผ่านกล่องโต้ตอบการจัดการกลุ่มสภาพแวดล้อม คุณต้องรีเฟรชรายการกลุ่มเพื่อให้การตั้งค่าใหม่แสดงในเฟรมนี้ทันที


Remove Group

หากคุณไม่ต้องการกลุ่มที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถลบออกจากแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ:
การลบกลุ่มจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่รวมอยู่ (ยกเว้นการถอดแท็กที่เกี่ยวข้องออก) ในทำนองเดียวกันเมื่อลบสภาพแวดล้อมทั้งหมดออกจากกลุ่มแล้ว แท็กที่เกี่ยวข้องจะยังสามารถใช้งานได้ที่แดชบอร์ดสำหรับการเลือก

การลบกลุ่มสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เลือกกลุ่มที่ไม่ต้องการแล้ว คลิกดรอปดาวน์เพื่อขยายรายการภายในแผงด้านบนแล้วคลิก Remove • หรือไปที่ Env Groups > Manage เลือกกลุ่มที่ไม่ต้องการภายในรายการที่แสดงและคลิกปุ่ม Removeการดำเนินการลบกลุ่ม คุณจะต้องยืนยันการลบโดยเลือก Yes ที่ปรากฏในเฟรม

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถใช้การกำหนดค่ากลุ่ม environment ที่จำเป็นทั้งหมดและปรับปรุงการแบ่งกลุ่มได้ที่แดชบอร์ดของคุณเอง