Category: Cloud Scripting & JPS

Category: Cloud Scripting & JPS

Marketplace

Ruk-Com Cloud Marketplace เป็น library ของแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งได้รับการกำหนดค่าและปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดผ่าน JPS โซลูชันแบบแพ็คเกจเหล่านี้สามารถติดตั้งได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโดยข้ามขั้นตอนสำหรับการ deploy และการปรับให้เหมาะสมที่สุด คุณสามารถเข้าถึง Marketplace ได้ผ่านปุ่มด้านบนซ้าย ในส่วนของ Marketplace คุณสามารถค้นหาโซลูชันที่จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ตั้งแต่ต้นและส่วนเสริม Add-Ons การกำหนดค่าเพื่ออัปเดต environment ปัจจุบันที่มีอยู่ของคุณ โดย Jelastic จะจัดการและดูแลแพ็คเกจ JPS ต่อไปนี้

Read More »

Application Manifest

PaaS ช่วยสร้างโซลูชันอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มโดยการใช้ manifest สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ Cloud Scripting ที่พัฒนาเป็นพิเศษ Packaging ดังกล่าวช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับโทโพโลยีของ environment ที่จำเป็นและสามารถใช้การปรับแต่งไม่จำกัดเพื่อให้ได้โซลูชันที่ต้องการอย่างแม่นยำ อ่านเอกสารต่อไปนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับ Cloud Scripting: quick start manifest creation CS examples solution troubleshooting คุณสามารถใช้ไฟล์ Manifest ที่สร้างขึ้นสำหรับความต้องการส่วนบุคคล

Read More »