Multiple Public IP Addresses for a Single Container

Ruk-Com Cloud PaaS รองรับการระบุ Public IP หลายรายการ (การแก้ไข IPv4 และ IPv6) ให้กับคอนเทนเนอร์เดียว ด้วยเหตุนี้ IP ที่กำหนดอาจเป็นเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งหรือทั้งสองเวอร์ชันพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น หากโฮสต์หลายเว็บไซต์บนโหนดเดียว multi IP จะช่วยจัดการเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นบริการแยกที่พร้อมสำหรับการผลิต เนื่องจากความสามารถในการใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองและใบรับรอง SSL ของแต่ละรายการโดยเฉพาะ นอกจากนี้ตัวเลือกนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย (เช่น โหลดบาลานเซอร์) ที่มี ip address หลายรายการสำหรับแต่ละเครือข่าย

หมายเหตุ: Public IPv4 และ IPv6 เป็นตัวเลือกแบบชำระเงินโดยจะเรียกเก็บแยกกัน (ราคาเท่ากันหรืออาจแตกต่างกัน) เป็นรายชั่วโมง คุณสามารถดูราคาที่แน่นอนสำหรับ IPs per node/per environment โดยเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ด Quotas & Pricing > Account Limits

คุณสามารถกำหนด IP address หลายรายการผ่าน Ruk-Com Cloud Dashboard ของคุณโดยใช้ spinner ที่เหมาะสมที่ topology wizard เมื่อสร้าง environment หรือเปลี่ยน topology

ในที่นี้คุณสามารถเลือกจำนวน address ที่ต้องการได้ทั้งสองประเภท Public IPv4 และ Public IPv6 ตามความเหมาะสม หากจำนวนถึงขีดจำกัดแล้วคุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณเพื่อเพิ่มจำนวน addresses ที่มีอยู่

การจัดการ Public IP Addresses หลายรายการ

บนหน้าจอแดชบอร์ดหลักแต่ละโหนดภายในรายการ environment topology จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ IP address ที่กำหนดทั้งหมด ซึ่งแสดงตามลำดับต่อไปนี้:

 • Private IP – แนบ IP address ภายในโดยอัตโนมัติ; จะแสดงก่อนเสมอภายใต้ค่า Node ID
 • Public IPv4 – IP record เดียวภายนอกหรือรายการขยายของ v4 addresses ทั้งหมดเป็นอันดับที่สอง
 • Public IPv6 – IP record เดียวภายนอกหรือรายการขยายของ v6 addresses ทั้งหมดจะปรากฏเป็นอันดับสุดท้าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดและแยกที่อยู่แต่ละรายการโดยใช้ปุ่มที่เหมาะสม ตัวเลือกที่อยู่ถัดจากชื่อรายการ Attach/Detach IP(s) จะช่วยในการปรับจำนวน IP ที่กำหนดทั้งหมดสำหรับประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น: ในแต่ละบล็อกแยกกัน

Node Settings จะแสดงจำนวน IP address ที่แนบมาตามจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยที่ปุ่ม Apply จะจางลงจนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

หมายเหตุ: Public IP แต่ละประเภทที่เพิ่มเป็นครั้งแรกจะถือเป็น Public IP หลัก (จะแสดงก่อนเสมอในรายการ IP) และจะสามารถลบได้ก็ต่อเมื่อไม่มี address ที่กำหนดไว้เหลืออยู่ที่โหนดแล้ว ซึ่งที่อยู่นี้จะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลทั้งขาเข้าและขาออกในขณะที่ IP ที่เหลือสามารถรับได้เท่านั้น

ดังนั้น IP address ทั้งหมดที่กำหนดให้กับคอนเทนเนอร์ จะแสดงในรายละเอียดของ environment topology ที่ terminal เมื่อเชื่อมต่อ environment ผ่าน SSH Gate

ที่อยู่ภายนอกของคอนเทนเนอร์ทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ WAN IP (ในลำดับเดียวกับที่แดชบอร์ด เช่น IPv4 > IPv6) ในขณะที่ LAN IP มีที่อยู่ภายใน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่ได้ระบุประเภทของ IP ที่ต้องการเชื่อมต่อใหม่อย่างชัดเจน (เช่น ภายใน Cloud Scripting solution หรือ การตั้งค่าแพ็กเกจ add-on ที่ Marketplace) IPv4 จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น

เซ็ตของ API Method ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Public IP สำหรับข้อมูล API reference โดยละเอียดเกี่ยวกับ Public IP สามารถไปที่ส่วนต่อไปนี้:

API Reference บน Public IPs หลายรายการ

ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Jelastic API methods ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทำงานร่วมกับ Public IP หลายรายการ

1. ในการแนบหรือถอด Public IP ผ่าน Jelastic API ด้วยวิธีการ SetExtIpCount

https://[hoster-api-host]/1.0/environment/control/rest/setextipcount?envname=[string]&session=[string]&type=[string]&count=[int]&nodegroup=[string]&nodeid=[int]

วิธีนี้ใช้กับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • envnameชื่อของ environment ต้นทาง
 • session – ID ของเซสชันผู้ใช้ปัจจุบัน
 • type – เวอร์ชันของ Public IP (ipv4 หรือ ipv6)
 • count จำนวนที่อยู่ IP ที่จะเพิ่มหรือลบต่อคอนเทนเนอร์
 • nodegroup – กลุ่มของ node ปลายทาง (เช่น bl, cp, sqldb, nosqldb, storage, vps หรือ build)
 • nodeid – ID ของ node ปลายทาง

ในการเพิ่มหรือลดจำนวน IPs โดยเฉพาะ (IPv4 หรือ IPv6) บนคอนเทนเนอร์ปลายทางคุณต้องนับและระบุตามจำนวนของ addresses ที่กำหนดไว้แล้ว

2. หากต้องการสลับที่อยู่ Public IP ระหว่างสองโหนดภายใน environment เดียวกันหรือแยกกัน คุณสามารถใช้วิธี SwapExtIps ได้

https://{hoster-api-host}/1.0/environment/control/rest/swapextips?envname=[string]&session=[string]&sourcenodeid=[int]&destnodeid=[int]&sourceip=[string]&destip=[string]

วิธีนี้ใช้กับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • envnameชื่อของ environment ต้นทาง
 • session – ID ของเซสชันผู้ใช้ปัจจุบัน
 • sourcenodeid – ID ของโหนดต้นทางเพื่อย้าย Public IP address
 • destnodeid – ID ของโหนดปลายทางที่จะย้าย Public IP address ไป (สามารถเป็นของ environment อื่นได้)
 • sourceip – Public IP address ของโหนดต้นทางที่จะสลับ
 • destip – Public IP address ของโหนดปลายทางที่จะสลับ

ในการสลับ Public IP address ทั้งหมดระหว่างโหนดต้นทางและโหนดปลายทางให้ละเว้นพารามิเตอร์ sourceip และ detip

หมายเหตุ: ปัจจุบัน SwapExtIps method สามารถใช้ได้กับ Public IPv4 เท่านั้น