การนำเข้าและส่งออก Dump Files ไปยัง PostgreSQL

สร้าง Environment ฐานข้อมูล 2 อัน และเชื่อมต่อโดยใช้ desktop client (ทางเราใช้ pgAdmin4 เป็นตัวอย่าง เรียนรู้เพิ่มเติมใน tutorial ของเรา

การส่งออก Dump จาก PostgreSQL

1. เราใส่ Environment 2 อัน db-cluster.app.ruk-com.cloud เป็นฐานข้อมูลต้นฉบับ และ db-destination.app.ruk-com.cloud เป็นแหล่งข้อมูลสำรองปลายทาง ของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ ในโปรแกรม pgAdmin4

2. คลิกขวาที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเพื่อสำรองข้อมูล เช่น Ruk-Com และเลือก Backup

3. ระบุชื่อไฟล์ dump ของคุณและรูปแบบของไฟล์เอาต์พุต เช่น mybackup และรูปแบบไฟล์ Tar ตามลำดับ

4. คลิกที่แท็บ Dump options และเลือกตัวเลือก backup สำหรับ database objects

5. สุดท้ายคลิกปุ่ม Backup หน้าต่างแสดงสถานะสำเร็จจะปรากฏขึ้น

ไฟล์ dump ของคุณจะถูกเก็บไว้ในโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้หรือตามเส้นทางที่คุณระบุไว้ที่โฮสต์ที่ pgAdmin4 กำลังทำงานอยู่

การนำเข้า dump ไปยัง PostgreSQL

1. สร้างฐานข้อมูลว่างเปล่าที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

2. ตั้งชื่อ Database ให้เหมือนกัน เช่น rukcomcloud หรือ ชื่ออื่นตามตามความต้องการ

3. ในการดำเนินการนำเข้า dump ไปยังฐานข้อมูล PostgreSQL ให้คลิกขวาที่ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่และเลือก Restore

4. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ใช้ระหว่างการดำเนินการสำรองฐานข้อมูล สำหรับตัวอย่างเราใช้รูปแบบ tar ระบุชื่อของไฟล์สำรอง หรือ browse file ที่ด้านขวาของฟิลด์ Filename เพื่อเลือกไฟล์ที่จะใช้ restore

5. ตั้งค่าตัวเลือกการกู้คืนขั้นสูงหากมีความต้องการที่จะตั้ง

6. สุดท้ายคลิกที่ปุ่ม Restore

7. กลับไปที่ฐานข้อมูล rukcomcloud ที่กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลได้รับการกู้คืนอย่างถูกต้องพร้อมเนื้อหาทั้งในเซิร์ฟเวอร์ Master และ Slave

เพียงเท่านี้ก็ restore ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หวังว่าวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ