Java Options and Arguments

เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพด้านต้นทุน Java servers ที่จัดการโดย Ruk-Com Cloud ทั้งหมดจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเพื่อใช้หน่วยความจำ memory ในลักษณะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยการปรับเปลี่ยน Java memory parameters ตามหลักของปริมาณทรัพยากรที่จัดสรรให้กับคอนเทนเนอร์

คำแนะนำ: คอนเทนเนอร์ที่ไม่มีการจัดการ Java สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการเพิ่ม Java Memory Agent เข้าไป

นอกจากนั้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นหรือการกำหนดค่าอื่นๆด้วยตนเอง ตัวเลือกอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้

1. เพื่อจัดเตรียมตัวเลือก Java ที่ต้องการทั้งหมดในคราวเดียวสามารถใช้ไฟล์ variables.conf ได้

Location ที่แน่นอนอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานอยู่โดยเฉพาะ:

  • TomcatTomEE – /opt/tomcat/conf/variables.conf
  • Jetty – /opt/jetty/etc/variables.conf
  • Spring Boot – /opt/shared/conf/variables.conf
  • GlassFish – /opt/glassfish/glassfish/domains/domain1/config/variables.conf
  • Payara – /opt/payara/glassfish/domains/domain1/config/variables.conf
  • WildFly – /opt/wildfly/conf/variables.conf

หากจำเป็นคุณสามารถกำหนดตัวเลือกหน่วยความจำหลักใหม่ได้โดยใช้ตัวแปรคอนเทนเนอร์

2. อย่าลืม restart node เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

เพียงเท่านี้ ตอนนี้แอปพลิเคชันกำลังทำงานด้วยตัวเลือก Java ที่คุณกำหนดเองRedefining Main Java Parameters

พารามิเตอร์หน่วยความจำที่สำคัญที่สุด (-Xms, -Xmn, -Xmx, -Xminf, -Xmaxf, -XX:MaxPermSize, *-XX:+Use.GC) สามารถกำหนดใหม่ได้โดยใช้ตัวแปร environment โดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น คุณสามาถเพิ่มตัวเลือก Xmx (เช่น ขนาดสูงสุดสำหรับหน่วยความจำ Java heap) โดยคลิกปุ่ม Add:

Spring Boot and Java Engine Specific Variables

เมื่อใช้งานเทมเพลต Spring Boot และ Java Engine คุณสามารถจัดเตรียมตัวแปรเพิ่มเติม 2 ตัวแปร:

  • JAVA_OPTS – ใช้เพื่อปรับแต่งตัวเลือก Java สำหรับแอปของคุณ (คล้ายกับไฟล์ variable.conf)
  • JAVA_ARGS – ใช้เพื่อส่ง arguments ที่กำหนดเองไปยังแอปพลิเคชันหลักของคุณ

อย่าลืม restart แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง