Volumes

ส่วนของ Volumes ใช้สำหรับรวบรวมรายการติดตั้งคอนเทนเนอร์ในปัจจุบัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อคงข้อมูลโดยไม่เกี่ยวข้องกับวงจรคอนเทนเนอร์และแสดงในมุมมองของ path ไปยัง mount points ที่เหมาะสมภายใน node:

 

 

การจัดเก็บข้อมูลภายใน volumes อนุญาตให้ดำเนินการภายในต่างๆได้ (เช่น การติดตั้งคอนเทนเนอร์ใหม่ด้วยแท็กเวอร์ชันอื่น) โดยจะไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลสูญหายเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ volumes แต่ละรายการจุถูกเก็บถาวรอยู่ในไฟล์ .tar.gz ที่แยกจากกันและย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์จริงชั่วคราว (เช่น ระหว่างการ redeploy) เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น volumes ที่กำหนดเองจะถูกส่งกลับไปยัง node ที่อัปเดตซึ่งจะทำให้ข้อมูลของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในส่วนถัดไปเราจะพูดถึงวิธีเพิ่ม volume ที่กำหนดเองสำหรับคอนเทนเนอร์ของคุณและประเภทของการติดตั้งข้อมูล data mounting โดย Ruk-Com Cloud PaaS ได้จัดเตรียมไว้ที่ Local Filesystem โดยจะแยกข้อมูลเฉพาะเลเยอร์ Master Container หรือ NFS Server (เซิร์ฟเวอร์ภายนอก)

 

 

Operating Custom Volumes

ตามค่าเริ่มต้นของ volumes ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น การกำหนดค่าภายในเทมเพลตที่เหมาะสมและการตั้งค่าอัตโนมัติในระหว่างการสร้างคอนเทนเนอร์) ซึ่งจะแสดงในเฟรม Docker layer settings > Volumes

นอกจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าและจัดการ volumes ที่คุณกำหนดเองไว้ในเครื่องที่อินสแตนซ์อื่นๆบนแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ภายนอก โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 

1. เลือกปุ่ม Add ด้านบน จากนั้นแท็บทั้ง 4 จะปรากฏขึ้นตามประเภทของ volumes ที่คุณสามารถสร้างได้:

  • Local Filesystem – directory ที่ระบุจะถูกใช้เป็นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อคงข้อมูลไว้และจะไม่ขึ้นอยู่กับวงจรของคอนเทนเนอร์ปัจจุบัน (เช่นเดียวกับ node อื่นๆ)

 

  • Data Container – volumes อนุญาตให้เชื่อมต่อข้อมูลจากเลเยอร์อื่นภายในบัญชีของคุณ

 

  • Master Container – ข้อมูลที่จัดเก็บภายใน volumes จะถูกวางไว้ที่ node ที่สร้าง layer ในตอนแรกเรียกว่า “Master Node” และจะแชร์กับ instances ที่เหลือทั้งหมดภายใน layer โดยอัตโนมัติ

 

 

เมื่อคุณระบุพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับประเภทการเชื่อมต่อ mount point ที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว (สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Add เพื่อสิ้นสุดการกำหนดค่า

 

 

2. เลือกปุ่ม Edit ด้านบนเมื่อต้องการแก้ไข (หรือคลิก 2ครั้งที่ cell เพื่อแก้ไขทันที) และคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า volumes บางอย่างได้:

 

ในจุดนี้ Local Path ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังคงสามารถเปลี่ยนวิธีการติดตั้งได้ (โดยย้ายไปที่แท็บอื่น) หรือปรับการอนุญาตการเข้าถึง (สลับเป็น Read Only)

หมายเหตุ:

    • ก่อนลบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า volume ไม่มีข้อมูลสำคัญแล้ว เนื่อจากจะถูกลบออกอย่างถาวร
    • ไม่สามารถลบ volume ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ (เช่น ค่าเริ่มต้น) แต่ยังคงสามารถแก้ไขได้
    • หากคุณต้องการลบ volume แต่ยังคงเชื่อมต่อไว้ mount point คุณสามารถเอาเครื่องหมายถูกออกที่ Unmount path

 
 

เลือกปุ่ม Remove tab จากนั้นยืนยันการลบที่ปรากฏขึ้น

 


หลังจากนั้นอย่าลืมกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในหน้าการตั้งค่า Docker ทั่วไปและหากจำเป็น กดอีกยืนยัน Apply อีกครั้งที่ topology wizard (ในกรณีที่แก้ไข environment ที่มีอยู่แล้ว)