ข้อจำกัดของบัญชีทดลอง : Kubernetes Cluster

แพคเกจ Kubernetes Cluster โดย Ruk-Com รองรับความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งใน trial accounts ในที่นี้จะมีการใช้ข้อจำกัดบางประการสำหรับการติดตั้งดังกล่าวเนื่องจาก limitations ของประเภทบัญชี

1. โดยปกติบัญชีทดลองอาจไม่สามารถติดตั้ง production topology ได้และจะได้รับคำเตือนที่เหมาะสม

kubernetes cluster limitation on trial account

2. In case the built-in SSL is disabled, an additional warning will be displayed during installation and access to the Kubernetes will be provided via endpoint (instead of the ingress).

2. ในกรณีที่ปิดการใช้ built-in SSL ระบบจะแสดงคำเตือนเพิ่มเติมระหว่างการติดตั้งและการเข้าถึง Kubernetes จะให้ทำผ่าน endpoint (แทนที่จะเป็น ingress)

3. การเชื่อมต่อผ่าน API ระยะไกล (remote API) ยังคงมีข้อจำกัด – command-line ยูทิลิตี้ (เช่น kubectl) ไม่สามารถเข้าถึงคลัสเตอร์ระยะไกลได้โดยใช้ลิงก์ HTTP ด้วยวิธีนี้ Kubernetes Dashboard และ kubectl จากโหนดหลัก (master node) เป็นตัวเลือกเดียวในการโต้ตอบกับ K8s cluster