Category: Windows VM

Category: Windows VM

Windows Server VM

Ruk-com cloud มีบริการ virtual machines ที่เป็น Windows server ด้วย ในคู่มือนี้เราจะแสดงวิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์ VM ที่เป็น Windows server ใน platform Ruk-com Cloud ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกับ License เรียบร้อยแล้ว

Read More »