Cloudlet

Ruk-Com Cloud Platform การใช้งานทรัพยากรจะถูกวัดเป็นหน่วย cloudlets ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่ประกอบด้วย RAM 128 MiB และ CPU power 400 MHz ในเวลาเดียวกัน

ด้วยความที่เป็นหน่วยเล็กๆทำให้สามารถระบุความจุที่ต้องการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละ environment ได้อย่างแม่นยำและรับประกันราคาตามการใช้งานอย่างแท้จริง คุณจึงไม่ต้องจ่ายมากเกินไปสำหรับทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน

เพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้ RAM (ด้วยหน่วย MiB=1024 KiB) การใช้พื้นที่ดิสก์และการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจะวัดเป็น megabytes (1000 KB)

ในส่วนของด้านล่างนี้เราจะอธิบาย cloudlet แต่ละประเภทที่ใช้ใน Ruk-Com Cloud, วิธีการใช้ cloudlet และการติดตามการใช้ทรัพยากรของคุณ

ประเภทของ Cloudlet

Cloudlet ของ Ruk-Com Cloud มีอยู่ 2 ประเภทซึ่งพร้อมสำหรับการตั้งค่าทุกเซิร์ฟเวอร์ใน environments ผ่านการปรับขนาดแบบ vertical ในแต่ละ node ที่ส่วนของ topology wizard: Reserved และ Dynamic

ในกรณีหากเลเยอร์ประกอบด้วยหลาย nodes ขีดจำกัดเหล่านี้จะได้รับการกำหนดค่าสำหรับ node ทั้งหมดในคราวเดียว กล่าวคือสถานะเท่ากันในแต่ละอินสแตนซ์

ในที่นี้ แต่ละรายการจะสอดคล้องกับประเภทของ cloudlet โดยเฉพาะ:

  • Reserved Cloudlets
    การจอง cloudlets ไว้ล่วงหน้าและจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรจริง ในทางกลับกัน คุณจะได้รับส่วนลดอัตโนมัติจำนวนมากตามจำนวนของ cloudlets

  • Dynamic Cloudlets
    จะถูกเพิ่มและลบโดยอัตโนมัติตามปริมาณการใช้ทรัพยากรที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการในช่วงเวลาหนึ่ง – กล่าวคือ จะได้รับมอบหมายเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นและนำออกอีกครั้งทันทีที่ลดลง เป็นผลให้คุณจ่ายตามการใช้ทรัพยากรจริงของคุณ

Cloudlet ประเภทนี้จะช่วยรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า อีกทั้งการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับทรัพยากรที่คุณไม่ต้องการใช้งานในเวลาส่วนใหญ่ ด้วยวิธีนี้แถบเลื่อน Dynamic Cloudlets คุณจะตั้งค่า Scaling Limit ของคอนเทนเนอร์โดยกำหนดจำนวน cloudlets สูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับการจัดสรร

เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราขอแนะนำให้ใช้ Dynamic Cloudlets ควบคู่ไปกับ Reserved Cloudlets เพื่อรับข้อดีทั้งสองจากการปรับขนาดแบบ vertical ที่แอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติและได้รับประโยชน์จากส่วนลดไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติ

การคำนวณปริมาณการใช้ Cloudlet

จำนวน cloudlet ที่จะคำนวณเป็นรายชั่วโมงตามวิธีต่อไปนี้:

  • สำหรับ RAM – ค่าสูงสุด (เช่น ปริมาณการใช้ RAM สูงสุดตลอดชั่วโมง)
  • สำหรับ CPU – ค่าเฉลี่ยของการใช้งาน

ค่าที่มากกว่าเหล่านี้ (แต่ไม่ใช่ทั้งสองรวมกัน) ถือเป็นการใช้ environment จริงซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีตามอัตราค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการ (สามารถตรวจสอบได้ที่ส่วนของ Quotas & Pricing)

ตัวอย่างเช่น: หากใน 1 ชั่วโมง เฉลี่ยการใช้งาน CPU เท่ากับ 2400 MHz (6 cloudlets) และการใช้งาน RAM สูงสุดเท่ากับ 1024 MiB (8 cloudlets) คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับ 8 cloudlets – ไม่ใช่ทั้งหมด 14 หน่วย

การติดตามปริมาณการใช้ทรัพยากร

การใช้งานทรัพยากรในปัจจุบันของ environment ทั่วไปที่ประกอบด้วย layer/node โดยเฉพาะสามารถดูได้จากคอลัมน์การใช้งานที่สอดคล้องกันที่แดชบอร์ด Usage:

การตรวจสอบระดับปริมาณการใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสามารถดูในส่วนของสถิติที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายบัญชีที่ใช้ภายในประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ