Category: MongoDB

Category: MongoDB

นำเข้าและส่งออกไฟล์ Dump ไปยัง MongoDB

สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ Dump  ไปยัง MongoDB ได้ 2 วิธี using any MongoDB client using RockMongo administration GUI tool หมายเหตุหากต้องการใช้ MongoDB client คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ public IP ใน MongoDB node MongoDB Client (ฐานข้อมูลหลัก)

Read More »

เข้าถึง MongoDB จากระยะไกล

คุณสามารถทำงานกับฐานข้อมูลของคุณจากระยะไกลได้จากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่แดชบอร์ดของเรา ดังนั้นนี่คือคำแนะนำบางส่วนเกี่ยวกับการดำเนินการกับ MongoDB สามารถใช้ได้ทั้งกับ Env Java และ PHP สร้าง Environment 1. ล็อกอินเข้าสู่ Ruk-Com 2. กดปุ่ม Create environment ด้านบนซ้าย 3. ใน Environment Topology ให้เลือกแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (เช่น

Read More »

คู่มือการกำหนดค่า MongoDB Replication และ Automated Failover

Replica set เป็นคำที่ใช้สำหรับการกำหนดคลัสเตอร์ฐานข้อมูลของโหนดหลายโหนดที่มีการจำลองแบบและการกำหนดค่า failover อัตโนมัติระหว่างกัน โครงสร้างดังกล่าวมักต้องการสมาชิกจำนวนคี่ไม่ว่าจะมี link # Arbiter node หรือไม่ก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคัดเลือกฐานข้อมูลหลักที่ถูกต้อง ฐานข้อมูลที่เลือกนี้จะประมวลผลการดำเนินการเขียนที่เข้ามาทั้งหมดโดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องภายใน oplog ซึ่งสามารถเข้าถึงและจำลองแบบโดยสมาชิก SECONDARY replica เพื่อนำไปใช้กับชุดข้อมูล ด้วยวิธีนี้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะแสดงเนื้อหาเดียวกันและรับรองความพร้อมใช้งาน ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้ฐานข้อมูลหลักหยุดทำงาน (เช่น เนื่องจากฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือการเชื่อมต่อถูกรบกวน) กระบวนการคัดเลือกใหม่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยคืนค่าการทำงานของแอปพลิเคชันตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องมีการลงมือจัดการด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้ชุดข้อมูลจำลองจะสืบทอดประโยชน์ของ link #

Read More »

การทำคลัสเตอร์อัตโนมัติให้กับ MongoDB

Ruk-Com Cloud จัดเตรียมคลัสเตอร์อัตโนมัติสำหรับ MongoDB stack ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง replica set ที่เชื่อถือได้สำหรับฐานข้อมูลของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว วิธีแก้ที่นำไปใช้มีประโยชน์มากมาย: ความซ้ำซ้อนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสูง – ทำสำเนาข้อมูลหลาย ๆ ชุดบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันช่วยให้สามารถรับความผิดพลาดในระดับสูงต่อการสูญหายของข้อมูลได้ ความสามารถในการปรับสเกลและการค้นหาอัตโนมัติ – โหนดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาระหว่างการ horizontal scaling จะเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์โดยจะใช้การปรับเปลี่ยนที่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ การล้มเหลวอัตโนมัติ – โหนดฐานข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหรือมีเวลาแฝงสูงจะถูกแยกออกจากคลัสเตอร์โดยอัตโนมัติและจะเพิ่มเข้าไปใหม่เมื่อการเชื่อมต่อกลับคืนมา ประโยชน์ทั้งหมดนี้สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิกภายใน

Read More »

การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Node.js กับ MongoDB

MongoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL ยอดนิยมซึ่ง Ruk-Com Cloud รองรับ และสามารถติดตั้งบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาตัวอย่างง่าย ๆ ในการเชื่อมต่อ DB stack จากแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ Node.js 1. ในการปฏิบัติตามคู่มือนี้คุณจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ Node.js และ MongoDB ภายใน Ruk-Com Cloud (คุณสามารถ create

Read More »

การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Python กับ MongoDB

MongoDB เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย บทนี้จะให้ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MongoDB จากแอปพลิเคชัน Python ของคุณ 1. ในกรณีของเรามี Environment ที่มีคอนเทนเนอร์ Python และ MongoDB อยู่ภายใน (คุณสามารถสร้างได้ตลอดเวลา) แต่คำแนะนำ Remote server 2. เชื่อมต่อโหนดคอมพิวท์ของคุณผ่าน Ruk-Com SSH Gate.

Read More »

การเชื่อมต่อ PHP กับ MongoDB

MongoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยใช้รูปแบบ document-oriented และมีไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลกึ่งโครงสร้าง คำแนะนำด้านล่างนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้งานร่วมกับแอป PHP ของคุณได้อย่างง่ายดายซึ่งโฮสต์อยู่ใน Ruk-Com Cloud การสร้าง Environment ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Ruk-Com Cloud ของคุณและ สร้าง Environment ใหม่ด้วย MongoDB node ของเวอร์ชันที่ต้องการ (สามารถพบได้ในส่วน NoSQL

Read More »

การเชื่อมต่อ Java กับ MongoDB

MongoDB เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายภายใน Ruk-Com Cloud ในคู่มือนี้เราจะแสดงวิธีเชื่อมต่อ instance นี้กับแอปของคุณและดำเนินการแบบง่าย ๆ การสร้าง environment 1. เข้าสู่บัญชี Ruk-Com Cloud ของคุณ 2. การสร้าง environment ด้วย instance MongoDB (มีอยู่ในส่วน NoSQL)

Read More »