การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Node.js กับ MongoDB

MongoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL ยอดนิยมซึ่ง Ruk-Com Cloud รองรับ และสามารถติดตั้งบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ด้านล่างนี้เราจะพิจารณาตัวอย่างง่าย ๆ ในการเชื่อมต่อ DB stack จากแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ Node.js

1. ในการปฏิบัติตามคู่มือนี้คุณจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ Node.js และ MongoDB ภายใน Ruk-Com Cloud (คุณสามารถ create ได้ตลอดเวลา) หรือบนทรัพยากรภายนอกอื่น ๆ

ในกรณีของเรา instance ทั้งสองโฮสต์อยู่ใน Environment เดียวกัน

2. เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน Ruk-Com SSH Gate

3. จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง MongoDB driver for Node.js

npm install mongodb

แพ็คเกจจะติดตั้งสำเร็จในไม่ช้า

4. ตอนนี้สร้างไฟล์ด้วยสคริปต์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณ สามารถใช้ text editor ที่ต้องการสำหรับงานนี้เช่นเดียวกับชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล .js (เช่น vim script.js)

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
// Connect to the db 
MongoClient.connect("mongodb://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}", { useUnifiedTopology: true, useNewUrlParser: true }, function(err, db) { 
if(!err) { 
   console.log("You are connected!"); 
   }; 
      db.close(); 
});

ปรับ connection string (ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในอีเมลสำหรับ MongoDB node )

  • {user} – ชื่อผู้ใช้งานสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ฐานข้อมูล
  • {password} – รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่เหมาะสม
  • {host} – เชื่อมต่อไปยัง MongoDB container
  • {port} – พอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ (ใช้ค่าเริ่มต้น คือ 27017)
  • {database} – ฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง (เช่น admin ที่เป็นค่าตั้งต้น)

ด้วยสคริปต์นี้คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ระบุได้และหากสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะเห็นข้อความ “You are connected!” แสดงขึ้นมา

5. รันโค้ดโดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม

node script.js

หากระบุทุกอย่างถูกต้องจะเห็นข้อความ “You are connected!” ภายในเทอร์มินัล ถัดไปคุณสามารถเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสิ่งที่จำเป็นตามต้องการได้ทั้งหมด