การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Python กับ MongoDB

MongoDB เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย บทนี้จะให้ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MongoDB จากแอปพลิเคชัน Python ของคุณ

1. ในกรณีของเรามี Environment ที่มีคอนเทนเนอร์ Python และ MongoDB อยู่ภายใน (คุณสามารถสร้างได้ตลอดเวลา) แต่คำแนะนำ Remote server

2. เชื่อมต่อโหนดคอมพิวท์ของคุณผ่าน Ruk-Com SSH Gate.

3. ติดตั้ง MongoDB driver for Python โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

pip install pymongo

4. ตั้งค่าสคริปต์อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของคุณ ใช้ text editor ที่ต้องการและสร้างไฟล์ที่มีนามสกุล .py (เช่น vim script.py)

from pymongo import MongoClient
client = MongoClient("mongodb://{user}:{password}@{host}:{port}")
db = client.{database}
try: db.command("serverStatus")
except Exception as e: print(e)
else: print("You are connected!")
client.close()

เพียงปรับ connection string ด้วยวันที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถรับได้จากอีเมลสำหรับ MongoDB Node

  • {user} – ชื่อผู้ใช้งานสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ฐานข้อมูล
  • {password} – รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่เหมาะสม
  • {host} – เชื่อมต่อไปยัง MongoDB container
  • {port} – พอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ (ใช้ค่าเริ่มต้น คือ 27017)
  • {database} – ฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง (เช่น admin ที่เป็นค่าตั้งต้น)

สคริปต์นี้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ระบุและหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการก็จะมีคำอธิบายแสดงขึ้น หากสำเร็จจะแสดงคำอธิบายว่า “You are connected!”

5. ดังนั้นรันโค้ดในไฟล์โดยใช้คำสั่งที่เหมาะสม:

python script.py

ข้อความ “You are connected!” จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันนั้นสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลได้สำเร็จ ดังนั้นคุณสามารถเริ่มจัดการโหนดฐานข้อมูลโดยโค้ดเสริมต่าง ๆ ด้วยการดำเนินการในแบบอื่น ๆ