CLI Tutorial: Environment Creation

การสร้าง environments ผ่าน command line มีประโยชน์สำหรับโซลูชันต่างๆ (เช่น การจัดการสถานการณ์ DevOps ที่ซับซ้อน) ดังนั้นมาดูวิธีที่สามารถทำได้สำเร็จผ่าน:

1. ขั้นตอนเริ่มแรกเราจะพิจารณารูปแบบต่างๆของการดำเนินการนี้ที่สามารถนำมาใช้ได้

 • วิธีง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนสำหรับการสร้าง environment ใหม่ด้วย CLI คือการประกาศพารามิเตอร์ที่จำเป็นด้วยตนเองผ่านคำสั่งที่เหมาะสม เพียงดำเนินการตามวิธีการ createenvironment ต่อไปนี้โดยระบุพารามิเตอร์ที่กำหนดเองของคุณ:
~/jelastic/environment/control/createenvironment --env '{"shortdomain" : " {env_name}", "engine" : " {engine_type}"}' --nodes '[{"nodeType" : " {node_type}", "fixedCloudlets" : {cloudlets_amount}, "flexibleCloudlets" : {cloudlets_amount}}]'

ในตัวอย่างข้างต้นควนแทนที่ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • {env_name} – ชื่อสำหรับ environment ใหม่
 • {engine_type} – ประเภทของภาษาที่จะใช้ใน environment นี้
 • {node_type} – ประเภทของสแต็กที่ระบุตามรายการ
 • {cloudlets_amount} – จำนวนของ cloudlets ที่กำหนดและยืดหยุ่นเพื่อจัดสรรสำหรับโหนดโดยเฉพาะ

เคล็ดลับ: ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในคำอธิบาย API method และภาพรวม CreateEnvironment API

CLI create environment method

โปรดทราบว่าในภาพด้านบน CLI ตอบสนองด้วย “result”: 0 ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการสำเร็จและไม่มีข้อผิดพลาด (ใช้ได้กับคำสั่งทั้งหมดที่คุณรัน)

 • ตัวเลือกที่สองที่รองรับโดย Jelastic CLI คือการใช้ไฟล์ JSON พร้อมกับพารามิเตอร์ของ environment ทั้งหมดที่ระบุไว้ภายใน การสร้างไฟล์เพียงครั้งเดียว คุณสามารถใช้ได้หลายครั้งซึ่งเร็วกว่าและสะดวกกว่าการกำหนดทุกอย่างด้วยตนเองในแต่ละครั้ง

ตัวอย่างสร้างไฟล์ JSON อย่างง่ายด้วย environment topology ต่อไปนี้:

{
 "env": {
  "shortdomain": "{env_name}",
  "engine": "{engine_type}"
 },
 "nodes": [
  {
   "nodeType": "{node_type}",
   "fixedCloudlets": "{cloudlets_amount}",
   "flexibleCloudlets": "{cloudlets_amount}"
  }
 ]
}

อย่าลืมเปลี่ยนพารามิเตอร์ในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้า
ตอนนี้คุณต้องสร้าง environment โดยการใช้เมธอด createenvironment ด้วยพารามิเตอร์ –myparams รวมถึง path ไฟล์ .json เป็นค่า (หรือเพียงแค่ชื่อหากไฟล์นั้นอยู่ในโฟลเดอร์ home):

~/jelastic/environment/control/createenvironment --myparams {path_to_file}

นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดใหม่หรือเพิ่มการตั้งค่าบางอย่าง (เช่น โดเมนสั้น ภูมิภาค และชื่อที่แสดง) ในส่วน env ของไฟล์การกำหนดค่าโดยระบุไว้ในวงเล็บสี่เหลี่ยมภายในพารามิเตอร์ของเมธอดนี้ ตัวอย่างเช่น สตริงโดเมนอย่างสั้น (ในภาพด้านล่าง) คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าที่มีชื่อเดียวกันจาก JSON ดังนั้น environment จะถูกสร้างขึ้นด้วยโทโพโลยีเดียวกันแต่ใช้ชื่ออื่น

CLI create environment using json

2. การสร้าง Docker-based environment นั้นคล้ายกับวิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นแต่มีพารามิเตอร์เฉพาะอยู่ 2-3 ตัว ดังนั้นการใช้คอนเทนเนอร์ docker ผ่าน Jelastic CLI คุณต้องดำเนินการตามบรรทัดต่อไปนี้:

~/jelastic/environment/control/createenvironment --env '{"shortdomain" : "{env_name}"}' --nodes '[{"nodeType" : "docker", "fixedCloudlets" : {cloudlets_amount}, "flexibleCloudlets" : {cloudlets_amount}, "docker" : {"image" : "{image_name}"}}]'

คำสั่งด้านบนพารามิเตอร์ nodeType ใน docker ควรแทนที่ {image_name} ด้วยที่อยู่ของเทมเพลต Docker ที่คุณต้องการ deploy (ในรูปแบบ server.com/images/image_name:tag)

ตามนี้:

 • กรณีที่เทมเพลตอยู่ภายใน Registry Hub สามารถข้ามชื่อโฮสต์ของ registry ได้
 • คุณสามารถเพิ่มแท็กเวอร์ชันหลังตัวคั่น “:” ที่ส่วนท้ายของที่อยู่ image
 • การยืนยันตัวตนสำหรับ private registry ควรประกาศพารามิเตอร์ registry เพิ่มเติมดยระบุ URL และข้อมูลรับรองที่เหมาะสม (เช่น รหัสผ่านและผู้ใช้) เป็นค่า

หมายเหตุ: รายการพารามิเตอร์ Docker พิเศษทั้งหมดสามารถดูได้ที่เอกสาร

CLI create Docker-based environment
รอสักครู่ Docker-based environment จะถูกสร้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงาน