OOM Killer Issues Troubleshooting

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน load จาก OOM Killer ผ่านทางอีเมลคุณควรตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้วิธีแก้ปัญหาบางอย่าง เพื่อที่จะช่วยคุณแก้ปัญหานี้เราได้วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและกำหนดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยมีกระบวนการหลักๆ สามกลุ่มดังนี้:

  • กระบวนการทั่วไป – กระบวนการที่รันโดยค่าเริ่มต้นบน Ruk-Com Cloud container และสามารถทำลายได้โดยใช้เครื่องมือ OOM
  • กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง – หน่วยความจำอาจรั่วไหลซึ่งต้องใช้การดำเนินการพิเศษหรือการเพิ่มประสิทธิภาพโค้ดของแอปพลิเคชัน; ถูกจัดเรียงตามประเภทของสแต็ก/ภาษาโปรแกรมที่ใช้โดยแต่ละส่วนจะให้คำแนะนำทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ engine ที่เหมาะสมตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาการทำลายกระบวนการโดยเฉพาะ
  • กระบวนการที่ไม่รั่วไหล – การดำเนินการที่อาจสิ้นสุดโดย OOM killer แม้ว่าจะไม่ได้แสดงถึงรากของปัญหาก็ตาม การแก้ไขทั่วไปสำหรับปัญหาดังกล่าวทั้งหมดคือการรีสตาร์ทคอนเทนเนอร์เพื่อกู้คืนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง


ดังนั้นนำชื่อกระบวนการที่คุณได้รับแจ้งเตือนทางอีเมลมาค้นหาในเอกสารเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ต้องการ