Category: Redis

Category: Redis

Redis Cluster

Redis cluster ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ການແຄຊ ການຮັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ວຽກອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ ຕອນນີ້ redis ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງ ເຊິ່ງໂຊລູຊັນນີ້ ຈະຕ້ອງກະກຽມ cluster 3 ເຊີບເວີສໍາລັບການແຊຂໍ້ມູນ ຄວາມພ້ອມໃນການນໍາໃຊ້ສູງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍການຈໍາລອງໂນດຫຼັກໄປຍັງໂນດຮອງ ຫາກເຊີບເວີຫຼັກຫຼົ້ມເຫຼວເຊີບເວີຮອງຈະແທນທີ່ອັດຕະໂນມັດ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ Redis Cluster

Read More »