Jelastic Packaging Standard for CI/CD Automation

JPS (Jelastic Packaging Standard) ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການກະກຽມແອັບພລິເຄຊັນໃຫ້ພ້ອມນໍາໃຊ້ ແລະ ໂປຣແກຣມເສີມ add-on ວິທີການກໍານົດຄ່າໄວ້ລ່ວງໜ້າດັ່ງກ່າວສາມາດລວມເຂົ້າກັບແພຼັດຟອມຄລາວໄດ້ພາຍໃນຄລິກດຽວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກໍານົດຄ່າສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທຸກປະເພດນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ

jps

ແພັກເກັດ JPS ຈະຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງ JSON ໂດຍໄຟລນີ້ຈະໃຊ້ສໍາລັບອະທິບາຍການດໍາເນີນການສ້າງ environment ການດີພຼອຍແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ການກໍານົດຄ່າ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ການຕິດຕັ້ງຄ່າ scaling limit ສໍາລັບແຕ່ລະເຊີບເວີພາຍໃນ environment

ເທັກໂນໂລຢີນີ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ CI/CD ທີ່ຊັບຊ້ອນເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຈກຢາຍໂຊລູຊັນ ready-to-go ທີ່ພ້ອມນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ widget ການຕິດຕັ້ງພຽງຄລິກດຽວ

Application CI/CD Automation with Cloud Scripting

ການພັດທະນາພາສາ cloud scripting ໂດຍ Jelastic ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີ JPS packaging ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງແອັບພລິເຄຊັນແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງສົມບູນເຊັ່ນ ການຖ່າຍໂອນແອັບພລິເຄຊັນເວີຊັ່ນໃໝ່ແຕ່ລະເວີຊັ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ການທົດລອງ ແລະ ການຜະລິດ ສິ່ງນີ້ຮອງຮັບໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕັກກະການປະມວນຜົນໂປຣເຈັກທີ່ຈໍາເປັນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເມທອດ Jelastic API ໃນແບບຕ່າງໆ

cloud scripting

ເນື່ອງຈາກມີຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງ ແລະ ການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທ່ານສາມາດປັບໃຊ້ໄດ້ເກືອບທຸກສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການໂດຍໃຊ້ Cloud Scripting – ຕັ້ງແຕ່ການດໍາເນີນການຂ້ອນຂ້າງງ່າຍໄປຈົນຮອດການດູແລແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ຄລັດສະເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ ທ່ານສາມາດສ້າງໂຊລູຊັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍ CS ທ່ານສາມາດ:

  • ກໍານົດຄຸນສົມບົດການກໍານົດຄ່າທີ່ຕ້ອງການລ່ວງໜ້າ ແລະ ປະກາດລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຄາດການໄວ້ດ້ວຍການດໍາເນີນການທີ່ເໝາະສົມ actions
  • ຜູກການດໍາເນີນການເຫຼົ່ານີ້ກັບ application lifecycle events ໂດຍສະເພາະ
  • ດຶງຂໍ້ມູນ input ຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນ
  • ຣັນສະຄຣິບທີ່ກໍານົດເອງພາຍໃນຄອນເທັນເນີທີ່ສ້າງຂຶ້ນ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນກຽມແພັກເກັດຂອງທ່ານ ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບໂຊລູຊັນທີ່ພ້ອມນໍາໃຊ້ຈໍານວນໜຶ່ງ Jelastic JPS Collection ເຊິ່ງສາມາດລວມເຂົ້າກັບໂຄງການຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼືໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງໂຊລູຊັນອັດຕະໂນມັດຂອງທ່ານເອງ

Widget for Instant Application Deploy

ເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານຖືກລວມໄວ້ໃນ JPS ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທ່ານສາມາດຈັດກຽມວິດເຈັດສໍາລັບນັກພັດທະນາອື່ນເພື່ອການຕິດຕັ້ງທີ່ວ່ອງໄວເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບການແຈກຢາຍແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈເນື່ອງຈາກຄວາມງ່າຍໃນການ deploy ອີກທັງວິທີນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂປຣເຈັກຂອງທ່ານ ແລະ ການຈັດການຫຼັງການຕິດຕັ້ງໄປພ້ອມກັນ

Widget ປະກອບດ້ວຍ manifest (ຫຼື link ໄປທີ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ) ພ້ອມຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ cloud environment ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນນີ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກໍານົດຄ່າອັດຕະໂນມັດ

application widget

ການຕິດຕັ້ງແພັກເກັດແອັບພລິເຄຊັນລົງໃນ cloud ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງເລີ່ມຕິດຕັ້ງໂດຍໃຊ້ widget ທີ່ເລືອກ ແລະ ຮັບ URL ຢືນຢັນຜ່ານອີເມວທີ່ລະບຸໄວ້ ເມື່ອປະຕິບັດຕາມລິ້ງແລ້ວ ລະບົບຈະວິເຄາະຄໍາ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ manifest ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອປັບຫຼືສ້າງ environment ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໂໜດທີ່ຕ້ອງການ ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ໃຊ້ຂະໄດ້ຮັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ກໍານົດຄ່າຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນການກໍານົດຄ່າໃດໆເພີ່ມເຕີມ

widget

ໃຊ້ເອກະສານດ້ານລຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຂຽນ application manifest ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງການຕິດຕັ້ງ widget ດັ່ງກ່າວ:

ໝາຍເຫດ: ຫຼັງຈາກບັນຈຸແອັບພລິເຄຊັນຮຽບຮ້ອຍຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເຮົາແລ້ວ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂຮສຕິ້ງເພື່ອເພີ່ມເຊັດໂຊລູຊັນ JPS ຂອງທ່ານພາຍໃນ Jelastic Marketplace ທີ່ແດຊບອດ ດ້ວຍວິທີນີ້ແອັບຂອງທ່ານຈະພ້ອມນໍາໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດພາຍໃນແພຼັດຟອມ