NetBeans Plugin for Application Deploy

ທ່ານສາມາດສ້າງໂປຣເຈັກໃນ NetBeans IDE ແລະ deploy ກັບ environment ຂອງທ່ານໄດ້

ການສ້າງໂປຣເຈັກໃໝ່

1. ຄລິກປຸ່ມ New Project ທີ່ດ້ານເທິງແຜງຄວບຄຸມຂອງ NetBeans IDE

netbeans create new project

2. ເລືອກໝວດໝູ່ Categories -> Java Web ແລະ Project -> Web Application ຈາກນັ້ນຄລິກ Next

netbeans create java web application

3. ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນໃຫ້ທ່ານລະບຸ Project Name, Project Location, Project Folder ແລະ ຄລິກNextເພື່ອດໍາເນີນການ

netbeans set project name and location

4. ເລືອກເຊີບເວີຂອງທ່ານໃນເມນູ Dropdown ແລະ ຄລິກ Next ອີກຄັ້ງ

netbeans project server and settings

5. ຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ frameworks ໃນແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານໝາຍຕິກໃສ່ທີ່ຊ່ອງເຟຣມເວີກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຄລິກ Finish

netbeans project frameworks

6. ໂປຣເຈັກເວັບໃໝ່ຂອງທ່ານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ

netbeans new project created

Deploy Project

1. ຄລິກຂວາທີ່ຊື່ໂປຣເຈັກຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກເມນູ Deploy

netbeans deploy project

2. ໄຟລເກັບຖາວອນ .war ຂອງໂປຣເຈັກທ່ານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະ deploy ກັບແພັດຟອມ

project build and deploy log

3. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຢ່າງເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ ທ່ານສາມາດເປີດ URL ຂອງທ່ານໃນບຣາວເຊີດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຄລິກ Open App in browser ໃນແທັບ Services

open deployed application in browser

ທ່ານຈະເຫັນຜົນລັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ

deployed project

ການຕິດຕັ້ງປລັກອິນ Jelastic NetBeans IDE ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການພັດທະນາ ແລະ deploy ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງສະລັບໄປມາລະຫວ່າງ IDE ແລະ ບຣາວເຊີ