Environment Management with Eclipse Plugin

ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການ deploy ໂປຣເຈັກໃໝ່ກະລຸນາພິຈາລະນາພື້ນຖານການຈັດການ environment ໄລຍະໄກຜ່ານ Eclipse IDE

1. ໄປທີ່ Window > Show View > Other ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີການເພີ່ມໝວດໝູ່ Jelastic Cloud Platform ໃນລາຍການແລ້ວ

open jelastic view for eclipse
ຂະຫຍາຍລາຍການເມນູນີ້ ແລະ ເລືອກ Jelastic ແລ້ວຄລິກ Open

2. ໃນແທັບທີ່ເປີດຂຶ້ນທ່ານສາມາດເບິ່ງ environment ປະຈຸບັນທີ່ທ່ານ deploy ໄດ້ (ຈະເຫັນໄດ້ຊັດວ່າໃນສ່ວນນີ້ສະແດງ environment ທີ່ເປັນ Java-based ເທົ່ານັ້ນ)

view jelastic java environments in eclipse

ທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານເມນູ (ຄລິກເມົ້າປຸ່ມຂວາ) ໂດຍເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຕ້ອງການ: Start, Stop ຫຼື Refresh

3. ທ່ານສາມາດຄລິກທີ່ Get logs ສໍາລັບໂໜດສະເພາະເພື່ອເບິ່ງ log ໂດຍກົງຜ່ານ Eclipse IDE

get logs for remote node

ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການຈັດການ environment ຜ່ານປລັກອິນ Jelastic Eclipse ທີ່ເຮົາຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ ຈາກນັ້ນມາເບິ່ງວິທີ deploy ໂປຣເຈັກໃໝ່ໃນຄຣາວໂດຍກົງຈາກ IDE ຂອງທ່ານ