CLI Tutorial: Mount Points

Mount Points ໃຊ້ສໍາລັບຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຊີບເວີ data storage ແລະ client ເຊິ່ງອະນຸບາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກກັບໄຟລໄລຍະໄກທີ່ຖືກແຊໄດ້ງ່າຍເໝືອນກັບໄຟລເຄື່ອງຂອງທ່ານ ວິທີການນໍາໃຊ້ຜ່ານ CLI ທ່ານສາມາດກໍານົດຄ່າ mount ຜ່ານເທີມິນໍ ແລະ ລວມສະຄຣິບສະເພາະສໍາລັບການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ

ໃນສ່ວນດ້ານລຸ່ມ ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມຄໍາສັ່ງທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຈັດການ mount points ດັ່ງນີ້:

1. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກວດສອບລາຍການ mount points ທີ່ມີຢູ່ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ GetMountPoints:

~/jelastic/environment/file/getmountpoints --envName {env_name} --nodeId {node_ID}
Jelastic CLI get mount points

ໂດຍທີ່:

 • {env_name} – ຊື່ໂດເມນຂອງ environment ທີ່ທ່ານຕ້ອງການກວດສອບ mount points
 • {node_ID} – ຕົວລະບຸສະເພາະຂອງໂໜດທີ່ຈະກວດສອບ

ເພີ່ມເຕີມ: ນອກຈາກນີ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ “nodeGroup” ແທນ “nodeId” ເພື່ອເລືອກ environment layer ແລະສະແດງ mount points ທັງໝົດໃນເລເຢີນັ້ນ (ເຊັ່ນ cp, bl, storage…)

2. ທ່ານສາມາດກວດສອບການສົ່ງອອກໂດຍໃຊ້ເມທອດ GetExportedList ທີ່ເໝາະສົມໂດຍໃຊ້ພາຣາມິເຕີດຽວກັນກັບຄໍາສັ່ງກ່ອນໜ້າ

~/jelastic/environment/file/getexportedlist --envName {env_name} --nodeId {node_ID}
Jelastic CLI get exported list

3. ການເພີ່ມ mount points ສໍາລັບໂໜດດຽວຈະໃຊ້ວິທີ CLI AddMountPointById ຕໍ່ໄປນີ້:

~/jelastic/environment/file/addmountpointbyid --envName {env_name} --nodeId {node_ID} --path {local_path} --protocol {protocol} --sourcePath {source_path} --sourceNodeId {source_node_ID} --readOnly {true/false}
Jelastic CLI add mount point by ID

ໂດຍທີ່:

 • {env_name} – ຊື່ໂດເມນຂອງ environment ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ mount point
 • {node_ID} – ໝາຍເລກ ID ໂໜດສະເພາະພາຍໃນຂໍ້ມູນຂອງ environment ທີ່ເລືອກຈະຕິດຕັ້ງ
 • {local_path} – ເສັ້ນທາງໄປຍັງໂຟລເດີຂໍ້ມູນຂອງໂໜດໄຄລເອນທີ່ຈະສະແດງ
 • {protocol} – ໂປຣໂຕຄໍທີ່ຈະໃຊ້ (ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ nfs)
 • {source_path} – ເສັ້ນທາງໄປທີ່ໄຟລເຊີບເວີທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ
 • {source_node_ID} – ID รລະບຸໂໜດຕົ້ນທາງ

ເພີ່ມເຕີມ: ອີກວິທີໜຶ່ງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາຣາມິເຕີsourceHost ເພື່ອຊີ້ໄປທີ່ເຊີບເວີຈັດເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານ IP ຫຼື ຊື່ໂດເມນ

 • {true/false} – ຄ່າທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການກໍານົດສິດ read only ຫຼື read & write ສໍາລັບໂໜດ client ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງຂໍ້ມູນ (false ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ)

ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ mount points ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂໜດ ຫຼືບໍ່ ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບໂດຍກົງໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ:

~/jelastic/environment/file/checkcrossmount --envName {env_name} --nodeId {env_name} --sourceNodeId {source_node_ID}
Jelastic CLI check for cross mounts


ດັ່ງພາບຂ້າງເທິງທ່ານຈະເຫັນ cross mount (ເຊັ່ນຄ່າ true) ຫາກ mount ຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈາກໂໜດ (111109) ເຖິງ 128994 ຂໍ້ມູນຈະຖືກແຊໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມແລ້ວ (ຈາກ 128994 ເຖິງ 111109) ແຕ່ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າfalse ທ່ານສາມາດເພີ່ມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂໜດໄດ້

4. ການດໍາເນີນການລົບ mount points (RemoveMountPointById) ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

~/jelastic/environment/file/removemountpointbyid --envName {env_name} --nodeId {node_ID} --path {local_path}
Jelastic CLI remove mount point by ID

5. ນອກຈາກນີ້ທ່ານສາມາດເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ mount points ໄປທີ່ environment layer ທັງໝົດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽກໃຊ້ຄໍາສັ່ງແຍກກັນສໍາລັບແຕ່ລະໂໜດ

~/jelastic/environment/file/addmountpointbygroup --envName {env_name} --nodeGroup {env_layer} --path {local_path} --protocol {protocol} --sourcePath {source_path} --sourceNodeId {source_node_ID} --readOnly {true/false}
Jelastic CLI add mount point by group

ໂດຍທີ່:

 • {env_name} – ຊື່ໂດເມນຂອງ environment ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ mount point
 • {node_ID} – ໝາຍເລກ ID ໂໜດສະເພາະພາຍໃນຂໍ້ມູນຂອງ environment ທີ່ເລືອກຈະຕິດຕັ້ງ
 • {local_path} – ເສັ້ນທາງໄປຍັງໂຟລເດີຂໍ້ມູນຂອງໂໜດໄຄລເອນທີ່ຈະສະແດງ
 • {protocol} – ໂປຣໂຕຄໍທີ່ຈະໃຊ້ (ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ nfs)
 • {source_path} – ເສັ້ນທາງໄປທີ່ໄຟລເຊີບເວີທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ
 • {source_node_ID} – ID รລະບຸໂໜດຕົ້ນທາງ

ເພີ່ມເຕີມ: ອີກວິທີໜຶ່ງ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາຣາມິເຕີsourceHost ເພື່ອຊີ້ໄປທີ່ເຊີບເວີຈັດເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານ IP ຫຼື ຊື່ໂດເມນ

 • {true/false} – ค่าที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดสิทธิ์ read only หรือ read & write สำหรับโหนด client ในขณะที่ดำเนินการติดตั้งข้อมูล (false โดยค่าเริ่มต้น)
 • 6. ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຈາກໂໜດຂອງເລເຢີທັງໝົດດ້ວຍວິທີ RemoveMountPointByGroup:

  ~/jelastic/environment/file/removemountpointbygroup --envName {env_name} --nodeGroup {env_layer} --path {local_path}
  Jelastic CLI remove mount point by group