วิธีลบ rule ที่ไม่ต้องการออกจาก iptables ใน Ubuntu

หลังจากที่ install VPS ที่เป็น Ubuntu เสร็จแล้ว เมื่อติดตั้ง appilcation เพิ่มเติม บางครั้งจะไม่สามารถเข้าถึงผ่านทาง port ที่ผู้ใช้ config ไว้ได้ เนื่องจาก application ได้เพิ่ม rule ใน iptables หลังจาก rule ที่ถูก reject ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง port ที่เปิดไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องมา config iptables เพิ่มเติม

หมายเหตุ: เนื่องจาก UI ในส่วนของการตั้งค่า firewall ยังไม่สามารถตั้งค่า iptables ของ Ubuntu ได้อย่างสมบูรณ์ ทางเราจึงแนะนำให้คุณตั้งค่าด้วยตัวเองหากจำเป็น

มาเริ่มกันเลย!

1. พิมพ์คำสั่ง ต่อไปนี้ เพื่อค้นหา rule ที่ REJECT

iptables -vnL --line | less

ค้นหา rule ที่เป็น REJECT เมื่อเจอแล้วกดปุ่ม q ที่คีย์บอร์ดเพื่อออกจาก editor

2. เข้าไปแก้ไขไฟล์ config ของ iptables ที่ path /etc/iptables/rules.v4

3. ค้นหา และลบ rule ที่ถูก REJECT ไว้

หมายเหตุ: rule ที่ถูกเพิ่มหลังจาก rule ที่ REJECT ไว้จะโดน reject ไปด้วย

4. restart iptables service โดยพิมพ์คำสั่ง

service iptables restart

ทดลองพิมพ์คำสั่งด้านล่างอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ

iptables -vnL --line | less