การ Deploy NodeJS บน Ruk-com Cloud

NodeJS เป็น open-source ที่นิยม ในการนำมาสร้างเป็น Web Application ทาง Ruk-Com Cloud เตรียม Environment ไว้รองรับ NodeJS อยู่แล้ว นักพัฒนาสามารถ Deploy ได้เองเพียงไม่กี่คลิก ทำได้ทั้งการ อัพโหลดไฟล์เข้ามา หรือ ผ่าน GIT ก็สามารถทำได้ มาเริ่มกันเลยดีกว่า

  1. กดสร้าง environment เลือก Application เป็น NodeJS แล้ว กด create

หมายเหตุ
คุณสามารถกำหนดตัวแปร .env ได้ที่ ปุ่ม Variables เมื่อตั้งค่าแล้ว Application ของคุณจะดึงไปใช้งานได้

2. Deploy Application ของคุณที่เมนู Deployments

หมายเหตุ
– ถ้าหาก Application ของคุณ listening ที่ port 3000 หรือ 8080 (ผ่าน SLB) traffic จาก port 80 จะถูก forward เข้ามาที่ Application โดยอัตโนมัติ
– ถ้าหากไม่ได้ตั้งค่าไว้ใน .env สามารถใส่ตัวแปรที่เมนู Variables และสามารถใช้คำสั่งของ Library dotenv ดึงค่าตัวแปรมาได้

3. ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อทำการ deploy เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการทำงานของ Application ของคุณ โดยการกดที่ปุ่ม open in browser